Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84Kancelaria Prezydenta Miasta

Naczelnik: Paweł Słota

tel. 32 39 39 365

e-mail: pslota@piekary.pl

pokój nr 207


Sekretariat Prezydenta Miasta

tel. 32 39 39 358

e-mail: sekretariat@piekary.pl 

 

Rzecznik Prasowy

Katarzyna Nylec

tel. kom. 535 303 919 

tel. 32 39 39 335

e-mail: rzecznikprasowy@piekary.pl

pokój nr 218


Biuro Prawne

koordynator: Arkadiusz Buchenfeld

tel. 32 39 39 321 

e-mail: prawnik@piekary.pl

pokój nr 217  

                                                                                                                                                                                                                    

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą

tel. 32 77 61 474  

e-mail: promocja@piekary.pl

pokój nr 301   

                                                                                                                                                                                                                 

Biuro Rady Miasta

Kierownik: Urszula Gawlik

tel. 32 39 39 386

e-mail: ugawlik@piekary.pl

pokój nr 204


Sekretariat Rady Miasta

32 39 39 384, 32 77 61 467

e-mail: rada@piekary.pl

pokój nr 203


Wydział Polityki Gospodarczej 

Naczelnik: Joanna Żuk

32 77 61 489

e-mail: jzuk@piekary.pl

pokój nr 216

 

 

Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju i Funduszy Europejskich 

tel. 32 39 39 408

fundusze@piekary.pl

pokój nr 216


Wydział Finansowo-Podatkowy

Naczelnik: Radosław Rajtar 

tel. 32 39 39 304

e-mail: rrajtar@piekary.pl

pokój nr 11


Referat Podatkowy 

Kierownik: Ewa Szkopek 

tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313

e-mail: eszkopek@piekary.pl

pokój nr 3


Referat Windykacji 

tel. 32 39 39 414, 32 77 61 473

pokój nr 2


Wydział Organizacyjny

Naczelnik: Maria Kwaśniewicz 

tel. 32 39 39 303

e-mail: mkwasniewicz@piekary.pl

pokój nr 213


Referat Gospodarczy 

Kierownik: Izabela Szewczyk

tel. 32 39 39 350

e-mail: iszewczyk@piekary.pl

pokój nr 304


Kancelaria Urzędu 

tel. 32 39 39 325

pokój nr 10


Referat Organizacyjny 

tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482

pokój nr 212


Punkt Informowania Mieszkańców

tel. 32 77 61 430

pokój nr 4


Biuro Kadr i Płac 

Kierownik: Barbara Gruszka 

tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460

e-mail: bgruszka@piekary.pl

pokój nr 214


Wydział Finansowo-Budżetowy

Naczelnik: Anna Machura

tel. 32 39 39 332

e-mail: amachura@piekary.pl

pokój nr 115


Referat Finansowy

tel. 32 39 39 326, 32 39 39 331

pokój nr 114


Referat Budżetu i Planowania 

tel. 32 39 39 347, 32 776 14 65

pokój nr 303


Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Kierownik: Jadwiga Musialik

tel.  32 39 39 401, 32 39 39 407

e-mail: jmusialik@piekary.pl

pokój nr 5


Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Kierownik : Karina Wajda

tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403

tel. 32 39-39-317, 32 39 39 324, 32 77 61 470

e-mail: kwajda@piekary.pl

pokój nr 9


Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Naczelnik: Adam Maruszczyk

tel. 32 39 39 329

e-mail: maruszczyka@piekary.pl

pokój nr 113


Referat Inwestycji i Remontów

Kierownik: Gabriela Rozwadowska

tel. 32 39 39 319, 32 39 39 368

e-mail: grozwadowska@piekary.pl

pokój nr 106


Referat Dróg Publicznych 

Kierownik: Joachim Skowronek 

tel. 32 39 39 310, 32 39 39 309, 32 77 61 475

e-mail: jskowronek@piekary.pl

pokój nr 107


Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Barbara Topolnicka

tel. 32 39 39 404

e-mail: btopolnicka@piekary.pl

pokój nr 12


Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik: Ewa Grabiarz 

tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464

e-mail: egrabiarz@piekary.pl

pokój nr 215


Wydział Komunikacji

Naczelnik: Bernard Paliga

tel. 32 39 39 323

fax: 32 77 61 481

e-mail: bpaliga@piekary.pl

pokój nr 103


Rejestracja Pojazdów

tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327

pokój nr 101


Prawa jazdy 

tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468

pokój nr 104


Wydział Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik: Tomasz Skowronek

tel. 32 76 74 002

e-mail: tskowronek@piekary.pl

 

Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320

pokój nr 111


Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

ul. Miarki 14

tel. 32 284 88 71, 32 76 74 003

 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Miarki 14

tel. 32 287 31 44

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Miarki 14

tel. 32 284 88 71

 

Straż Miejska

Komendant: Henryk Łoboda

ul. Kalwaryjska 62

tel/fax 32 288 20 19

sm@piekary.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik: Anita Rabsztyn 

Z-ca Kierownika: Joanna Antończyk

tel. 32 39 39 367, 32 39 39 301  

Z-ca Kierownika: Marek Markefka

tel. 32 39 39 366, 32 77 61 447

e-mail: usc@piekary.pl


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony

Tomasz Skowronek 

tel. 32 767 40 02

e-mail: tskowronek@piekary.pl


Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem