Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPosiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, po uprzednim ustaleniu daty spotkania przez jej członków. Najbliższa sesja Rady odbędzie się 24 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Członkowie piekarskiej Rady Seniorów pełnią również dyżury, których celem jest rozpoznanie rzeczywistej sytuacji i potrzeb osób starszych w naszym mieście. Wszelkie sygnały, uwagi i propozycje mogą stać się kierunkiem działania Rady, która dąży do poprawy jakości życia piekarskich seniorów. Dyżury przedstawicieli Rady pełnione będą w każdy wtorek, w godzinach od 10 do 12, w Miejskim Domy Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.

Harmonogram dyżurów:

18.04 – Piotr Adamczyk
25.04 – Jan Baron
02.05 – Urszula Flak
09.05 – Krystyna Golis
16.05 – Wacława Jagielska
23.05 – Stanisław Kumorowicz
30.05 – Józef Lisiak
06.06 – Mieczysław Mańka
13.06 – Teresa Nogacka
20.06 – Maria Nowak
27.06 – Halina Obrębska-Hibner
04.07 – Danuta Sieja
11.07 – Gerard Skutnik
18.07 – Gabriela Wiczyńska
25.07 – Henryka Zaleśna