Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoWydziały Urzędu Miasta przy ul. Żwirki 23 a

Wydziały Urzędu Miasta przy ul. Żwirki 23 a

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Angelika Wojtachnio
tel: 32 393 93 58
e-mail: sekretariat@piekary.pl

Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik: Arkadiusz Kołodziej
tel: 32 776 14 93
e-mail: akolodziej@piekary.pl; nadzor@piekary.pl
pokój 104

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wiesław Wojtasik
tel: 32 668 62 79
e-mail: wwojtasik@piekary.pl

Biuro Kontroli
tel: 32 393 93 71
tel: 32 630 75 15
pokój 102

Audytor wewnętrzny
Joanna Kałużna
tel: 32 776 14 89
tel: 32 668 62 79
e-mail: jkaluzna@piekary.pl