Pilnujmy swoich czworonożnych pupili

Wielu mieszkańców naszego miasta posiada psy. Nie wszystkie z nich są jednak odpowiednio pilnowane. Te biegające swobodnie i uznane za bezdomne często łapią hycle.

W ostatnim czasie z terenu naszego miasta złapano dużą ilość swobodnie biegających psów, które posiadają właścicieli. Urząd Miasta Piekary Śląskie przypomina, że porzucenie psa uważa się za jedną z form znęcania się nad zwierzęciem.

W art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy o ochronie zwierząt znajduje się zapis:

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: (..) porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje".

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają psy, aby nie zapominali o swoich pupilach. Psy nie mogą biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Piekarach Śląskich:

Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a także ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt i za szkody przez nie wyrządzone (..) Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do: wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77 poz. 687) lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,  sprawowania stałego i skutecznego dozoru nad posiadanymi zwierzętami,  mogą zwolnić psa ze smyczy wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy pies jest w kagańcu, a właściciel psa sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem".

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem