PIEKARY ŚLĄSKIE
MIASTO Z PERSPEKTYWAMI

nowy szpital
System Informacji Przestrzennej Miasta Piekary Śląskie

KRAJOBRAZ

Zdjęcie

Położenie, obszar i granice miasta

Piekary Śląskie usytuowane są w środkowej części województwa śląskiego. Graniczą od północy z gminą Świerklaniec, od wschodu z Bobrownikami i Wojkowicami, od południa z Siemianowicami Śląskimi i Chorzowem, a od zachodu z Bytomiem i Radzionkowem. Powierzchnia miasta wynosi 40 km2, a zamieszkuje je nieco ponad 60 tys. mieszkańców.

Najwyższym punktem wysokościowym w mieście jest Kopiec Wyzwolenia - 356 m n.p.m. Natomiast najwyższym naturalnym wzniesieniem jest Winna Góra w dzielnicy Kozłowa Góra - 349 m n.p.m. Najniżej położonym punktem jest dno Brynicy w południowej części miasta - 261 m n.p.m.

Znaczne urozmaicenie rzeźby powierzchni miasta wiąże się w dużym stopniu z budową geologiczną. Cechą charakterystyczną krajobrazu Piekar Śląskich są wzniesienia Garbu Tarnogórskiego, tworzącego fizjonomię północnych dzielnic miasta.

Piekary Śląskie znajdują się w dorzeczu Wisły. Największą rzeką jest Brynica, która ma długość 57 km i wypływa ze źródeł na wysokości 346 m. n.p.m. Drugim co do wielkości ciekiem na obszarze miasta jest Szarlejka. Jej długość wynosi 10,7 km. Jest to ciek skanalizowany, częściowo przykryty, silnie zanieczyszczony, płynący przez dzielnicę Szarlej i tu też wpadający do Brynicy.

Na terenie Piekar Śląskich znajdują się obszary odznaczające się dużą wartością przyrodniczą - od leśnych, przez łąkowe, doliny rzeczne, aż do przekształconych i powstałych dzięki człowiekowi. Prócz walorów florystycznych są to siedliska wielu cennych gatunków zwierząt.


Najciekawsze pod względem przyrodniczym obszary w Piekarach Śląskich.Akcja Zima 2014-15Obywatel - przyjazny obywatelPlan mobilności miejskiejkino zaciszeBudżet partycypacyjnyzespół interdyscyplinarnyInformacja dla mieszkańców zasobów ArradySystem Informacji PrzestrzennejKarta Dużej Rodziny Nowe StudiumKarty Parkingowe
!
ODWIEDŹ NAS NA
! ODWIEDŹ NAS NA

Facebook YouTube

!
POLECAMY
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
PIEKARY 360 STOPNI - PANORAMY
AUDYCJE: NASZE SPRAWY
RADIO PIEKARY
MCIT
?
CO? GDZIE? KIEDY?Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41 940 Piekary Śląskie tel. 048 32 287 20 41, fax. 048 32 287 22 69
Rzecznik prasowy tel. 048 32 39 39 335 email:rzecznikprasowy@piekary.pl

Projekt graficzny wykonanie i utrzymanie strony www: Art4net s.c.