Kalendarz wydarzeń

Zmarł ksiądz Rajmund Machulec

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. księdza Rajmunda Machulca – wyjątkowego człowieka, kapłana od wielu...

Miasto