Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej i opieka wytchnieniowa edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i opieka wytchnieniowa edycja 2023

Dodano: 17.11.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter