Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiasto“Bądź świadomy! Nie każdy w sieci to Twój znajomy” – konkurs

“Bądź świadomy! Nie każdy w sieci to Twój znajomy” – konkurs

Dodano: 15.11.2023 Autor: Anna Jurczyńska

Handel ludźmi to przestępstwo, które z biegiem lat staje się coraz większym zagrożeniem dla podstawowych praw wolności człowieka, ingerującym w cudze życie, nietykalność cielesną i prawo do decydowania o sobie samym. Podejmując tę problematykę, Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza Uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego na najlepszy plakat. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Bądź świadomy! Nie każdy w sieci to Twój znajomy.”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, przede wszystkim na wyłudzanie danych osobowych, kradzież tożsamości, niekontrolowane udostępnianie swojego wizerunku, brak nawyku sprawdzania wiarygodności treści pochodzącej z Internetu, podszywanie się pod inną osobę za pomocą przechwyconego profilu. Wirtualna rzeczywistość stała się przestrzenią dla młodych ludzi, w której nawiązują kontakty międzyludzkie, w tym również bardzo bliskie relacje. Nie zawsze jednak osoba po drugiej stronie ekranu jest tym, za kogo się podaje. Brak świadomości wśród dzieci i młodzieży o niebezpieczeństwach płynących z korzystania z Internetu może spowodować, że staną się one pokrzywdzonymi przestępstwem, w tym również przestępstwem handlu ludźmi.

Prace konkursowe można składać do 5 stycznia 2024 roku. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika do 18. roku życia lub przez pełnoletniego uczestnika oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które wraz z Regulaminem konkursu znajdują się do pobrania poniżej.

Udostępnij artykuł