Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoBudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi

Dodano: 26.01.2018 Autor: acuda

Tytuł projektu
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie
4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Celem głównym projektu jest:
Projekt przewiduje obniżenie emisyjności transportu na terenie miasta Piekary Śl poprzez budowę centrum przesiadkowego, Parkingu typu Park&Ride połączonego z siecią ścieżek rowerowych wraz z parkingiem typu Park&Bike. Budowa koniecznej infrastruktury transportowej (w tym centrum przesiadkowego oraz dróg rowerowych) i zastosowanie ekologicznych środków transportu (rowery) ma ogromny wpływ na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Gminie Piekary Śląskie oraz pozwoli na ograniczenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń.

Okres realizacji projektu:
2015-09-22 – 2021-12-29

Miejsce realizacji projektu:
Gmina Piekary Śląskie.

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane:  23 265 959,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  19 776 065,48 zł

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter