Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoCzy w całej Metropolii ubywa mieszkańców?

Czy w całej Metropolii ubywa mieszkańców?

Dodano: 29.07.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

Portal InfoGZM to narzędzie gromadzenia, udostępniania i wizualizacji danych publicznych dla członków i mieszkańców GZM. Sytuacja demograficzna w całym kraju staje się coraz trudniejsza.  Prognozy demograficzne pokazują, że z roku na rok liczba mieszkańców Metropolii również będzie się zmniejszać. Powodów tej sytuacji jest wiele – wysoka umieralność, niska dzietność, migracje, itp. Czy jednak we wszystkich obszarach Metropolii ubywa mieszkańców?

Czy w GZM są obszary, w których wzrosła w ostatnich latach liczba ludności? Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć na mapie rozmieszczenia ludności GZM, przygotowanej przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM i opublikowanej na portalu InfoGZM.  

Na trzech warstwach zostały przedstawione dane pozyskane z rejestru PESEL: liczba ludności z początku 2019 r., z końca 2014 r. oraz dynamikę zmian – różnica w liczbie mieszkańców w latach 2019 – 2014.

Dane na mapie przedstawione są na siatce heksagonalnej o oczku siatki o powierzchni 25ha. Po wybraniu interesującego nas heksagonu w panelu po lewej stronie pojawią się szczegóły dotyczące ludności w danym obszarze: dynamika zmian liczby mieszkańców, udział kobiet i mężczyzn, biologiczne i ekonomiczne grupy wieku.

Wybierając z panelu z prawej strony warstwę liczba ludności 2014 lub 2019 możemy zobaczyć rozmieszczenie ludności w GZM, gdzie występuje największa koncentracja mieszkańców – im większa liczba ludności zamieszkuje w danym obszarze – tym intensywniejszy kolor oczka siatki. Z kolei wybierając warstwę Dynamika zmian możemy zobaczyć w jakich lokalizacjach zwiększyła się liczba mieszkańców stosunku do 2014 r. (kolor zielony), a gdzie mamy do czynienia z depopulacją (kolor czerwony).

– Przygotowana przez nas mapa posiada niewątpliwie dużą wartość informacyjną, potwierdzającą aktualne i palące współczesne trendy: jak wyludnianie się centrów miast, zjawisko rozlewania się miast (tzw. urban sprawl). To także cenny zbiór zgeokodowanych danych, dzięki któremu Metropolia, będzie mogła lepiej planować swoje działania, inwestycje transportowe, a przed wszystkim monitorować zachodzące zjawiska demograficzne. To element budowania naszej interdyscyplinarnej bazy wiedzy o GZM. Mamy nadzieję, że zarówno z mapy rozmieszczenia ludności, jak i całego portalu InfoGZM, korzystać będą gminy członkowskie GZM do prowadzenia własnych analiz i porównań – komentuje Andrzej Kolat, Dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej GZM.

Mapę można znaleźć na portalu InfoGZM w zakładce Analizy > Mapy > Demografia (PESEL)

Portal InfoGZM – opracowany i prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM- stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter