Facebook Piekary.pl
RathausWichtige Institutionen

Wichtige Institutionen

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jan Danecki
tel. (032) 39-39-344

Urząd Skarbowy
Tel. (032) 769-40-00, fax. (032) 288-58-73
ul. Bytomska 92
www.isnet.katowice.pl/US/piekary.htm

Powiatowy Urząd Pracy
Tel. (032) 288-69-73
ul. Ks. Popiełuszki 14
http://www.puppiekary.pl/

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedziba w Piekarach Śląskich
Tel. (032) 768-01-32
ul. Bytomska 343

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Zamiejscowy Wydział VII Grodzki
Tel. (032) 768-01-32
ul. Bytomska 343

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Tel. (032) 287-19-67
ul. Żwirki 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
Tel. Centrala (032) 287-18-11, sekretariat (032) 287-17-00
fax. (032) 287-18-10
ul. Leśna 22

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Tel. (032) 287-95-03

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy
Tel. (032) 287-38-38
ul. Gen. Ziętka 60

Komenda Hufca ZHP Piekary Śląskie
Tel. (032) 287 90 12
ul Poniatowskiego 1a
e-mail: piekaryslaskie@zhp.org.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach
Marcin Zdunek
ul. Piastowska 13, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 032 7690296, tel./faks 032 2858622
mail: tarnowskie.gory1@komornik.pl
www: www.komornik.tarnowskie-gory.com.pl