Facebook Piekary.pl
RathausDezernate bei Bytomska-Strasse 84

Dezernate bei Bytomska-Strasse 84

BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA
Kierownik: Justyna Bomba
tel. (032) 287-10-59, (032) 287-23-93, (032) 39-39-384
e-mail: rada@piekary.pl

RZECZNIK PRASOWY: Artur Madaliński
tel. (032) 39-39-335,
tel. kom. (0) 609-223-084,

rzecznik prasowy@piekary.pl
Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Maria Kwaśniewicz
tel (032) 39-39-303

Referat Gospodarczy
Kierownik: Katarzyna Zimnoch
tel. (032) 39-39-380

Kancelaria Urzędu
tel. (032) 39-39-325

Referat Organizacyjny
tel. (032) 39-39-383, (032) 77-61-482

Punkt Informowania i Obsługi Mieszkańców
tel. (032) 77-61-430,

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wiesław Wojtasik
tel. (032) 39-39-419

Biuro Kadr i Płac
Kierownik: Barbara Gruszka
tel. (032) 39-39-382, (032) 39-39-418, (032) 77-61-460

Biuro Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
Kierownik: Anna Garcorz
tel. (032) 39-39-408, (032)39 39 307, (032) 77-61-474

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik: Anna Machura
tel. (032) 39-39-332

Referat Finansowy
tel. (032) 39-39-326, (032) 39-39-331

Referat Budżetu i Planowania
tel. (032) 39-39-347, 776-14-65

Wydział Finansowo-Podatkowy
Naczelnik: Radosław Rajtar
tel. (032) 39-39-304

Referat Podatkowy
Kierownik: Ewa Szkopek
tel. (032) 39-39-334, (032) 39-39-313

Referat Działalności Gospodarczej
tel. (032) 39-39-348, (032) 77-61-480

Referat Windykacji
tel. (032) 39-39-414, (032) 77-61-473

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik: Kinga Swoboda
tel. (032) 39-39-401, (032) 39-39-403, (032) 77-61-469

Referat Ewidencji Ludności
tel. (032) 39-39-317, (032) 39-39-324, (032) 77-61-470

Referat Dowodów Osobistych
tel. (032) 39-39-305, (032) 39-39-328

Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik: Klaudiusz Kozielski
tel. (032) 39-39-322

Referat Inwestycji i Remontów
Kierownik Gabriela Rozwadowska
tel. (032) 39-39-319, (032) 39-39-368

Referat Dróg Publicznych
Kierownik Joachim Skowronek
tel. (032) 39-39-310, (032) 39-39- 309, (032) 77-61-475

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewa Grabiarz
tel. (032) 39-39-379, (032) 77-61-464

Wydział Komunikacji
Naczelnik: Bernard Paliga
tel. (032) 39-39-323

Rejestracja Pojazdów
tel. (032) 39-39-333, (032) 39-39-327, (032) 77-61-481

Prawa jazdy
tel. (032) 39-39-341, (032) 77-61-468

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego – MCZK
Naczelnik: Tomasz Skowronek
tel. (032) 76-74-002,

Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (032) 39-39-337, (032) 39-39-320

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Miarki 14
tel. (032) 28-48-871, (032) 76-74-003

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Anita Rabsztyn
Z-ca Kierownika USC: Joanna Antończyk
tel. (032) 39-39-366, (032) 39-39-367

Biuro Kontroli i Nadzoru
tel. (032) 39-39-371

Biuro do spraw Zdrowia i Spraw Społecznych
Kierownik: Jadwiga Musialik
tel. (032) 39-39-407,

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
Tomasz Skowronek
tel. (032) 767-40-02

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Barbara Gruszka
tel. (0-32) 39 39 382

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jadwiga Musialik
tel. (0-32) 39 39 407

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Jadwiga Musialik
tel. (0-32) 39 39 407