Facebook Piekary.pl
RathausDezernate bei Bytomska-Strasse 92

Dezernate bei Bytomska-Strasse 92

Punkt Informowania i Obsługi Mieszkańców
tel. (032) 39-39-361

Miejski Rzecznik Konsumentów Dorota Prus
tel. (032) 39-39-353, (032) 39-39-370
e-mail : mrk@piekary.pl

Wydział Organizacyjny
Archiwum Zakładowe
tel. (0-32) 39 39 306

Wydział Edukacji
Naczelnik Marek Kapica
tel. (032) 39-39-388, (32) 39-39-311

Wydział Gospodarki Lokalowej
Naczelnik Piotr Żurek
tel. (032) 39-39-399, (032) 39-39-398,

Dodatki Mieszkaniowe
tel. (032) 77-61-459, (032) 39-39-339

Wydział Architektury i Urbanistyki
Naczelnik Roman Izydorczyk
tel. (032) 39-39-340, (032) 39-39-336, (032) 39 39 360, (032) 77-61-457

Miejski Konserwator Zabytków
Małgorzata Cierpioł
tel. (032) 39-39-416

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Stanisław Jarząbek
tel. (032) 39-39-392

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Kierownik Katarzyna Mroczka
tel. (032) 39-39-396 032) 39-39-376, (032) 39-39-391, (032) 77-61-453, (032)77-61-454.

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik Barbara Topolnicka
tel. (032) 39-39-404, (032) 77-61-452

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Joanna Bańkowska
tel. (032) 39-39-374,(032) 39-39-363,

Referat Obrotu Nieruchomościami
tel. (032) 39-39-346, (032) 39-39-343,

Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
tel. (032) 39-39-343, (032) 77-61-461, (032) 39 39 352

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
tel. (032) 39-39-305, (032) 39-39-328

Zespół Informatyków
Kierownik Grzegorz Filipczyk
tel. (032) 39-39-395, (032) 77-61-479

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Geodeta Powiatowy Marzena Danecka
tel. (032) 39-39-406, (032) 39-39-345, (032) 39-39- 354, (032) 39-39-455,