Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoDeklaracja emisyjności – czas na złożenie tylko do 30 czerwca !

Deklaracja emisyjności – czas na złożenie tylko do 30 czerwca !

Dodano: 22.06.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Do 30 czerwca br. właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na złożenie deklaracji używania źródła ciepła lub spalania paliw do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości (mieszkalnych oraz niemieszkalnych) posiadających źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW. W Piekarach Śląskich obowiązku tego nie dopełniła jeszcze połowa punktów adresowych.

Liczba budynków w mieście które powinny złożyć deklarację to 7771, do chwili obecnej deklaracji wprowadzonych do systemu CEEB odnotowano 4896. Liczba budynków dla których złożono przynajmniej jedną deklarację: 3932.
 
Różnica pomiędzy wartością 4 896 oraz 3 932 wynika z faktu, iż pierwsza liczba przedstawia np. budynki wielorodzinne dla których złożono kilka lub kilkanaście deklaracji, natomiast druga liczba traktuje ten budynek jako jeden punkt adresowy i zlicza jedną deklarację.
 
Za brak złożonej deklaracji lub złożenie jej po terminie 30 czerwca 2022 r. przewidziana jest kara grzywny!

W trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli, w mijającym roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął inicjatywę budowy i rozwoju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Gromadzenie i udostępnienie danych z CEEB umożliwi realizację zadań pomocowych w zakresie modernizacji budynków i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy.

Sposoby składania deklaracji:

a) w formie elektronicznej, czyli przez Internet – na stronie zone.gunb.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego/bankowości elektronicznej/usługi e-dowód,
b) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie lub złożyć osobiście w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Czas przewidziany na złożenie deklaracji to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła już pracujących.

Pomoc przy wypełnieniu deklaracji można uzyskać kontaktując się z Referatem Gospodarki Komunalnej – pod nr telefonu 32 39 39 404 lub osobiście – ul. Bytomska 84, pokój nr 12.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter