Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoDodatek elektryczny w MOPR

Dodatek elektryczny w MOPR

Dodano: 13.12.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przyjmuje wnioski o dodatek energetyczny. Mogą o niego wnioskować gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną w tym także pompę ciepła. Wniosek należy złożyć do 1 lutego 2023 r.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Komu przysługuje dodatek ?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają następujące warunki:
1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną.
2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co należy zrobić, aby otrzymać dodatek  elektryczny?

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, który może nas wezwać do uzupełnienia braków formalnych.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, rozumie się:
– odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym na własny użytek.

Ważne! Aby otrzymać dodatek na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Obowiązują zasady:
1) jeden dodatek na jedno gospodarstwo ( dodatek może uzyskać tylko osoba, która jako pierwsza złożyła wniosek dla danego gospodarstwa domowego).
2) wniosek składa osoba zamieszkująca i gospodarująca w danym gospodarstwie domowym
3) 1 adres zamieszkania = 1 dodatek nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych; dodatek otrzymuje pierwszy wnioskujący
4) istnieje możliwość weryfikacji liczby gospodarstw domowych w tym możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W przypadku odmowy możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego następuje odmowa przyznania dodatku.

Wyjątek:
Dodatek przysługuje w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych. W takich przypadkach jest możliwość przyznania dodatku decyzją administracyjną po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustalenia odrębnych lokali dla których źródło ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do CEEB.
UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy lub dodatek na pellet, drewno, olej opałowy, biomasę, gaz LPG.

Ile wynosi dodatek?

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

 • 1000 zł.
 • Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wynosiło więcej niż 5 MWH dodatek wynosi 1500zł.

Do kiedy następuje wypłata dodatku elektrycznego?
Wypłata dodatku elektrycznego następuje do dnia 31 marca 2023 r.

Czy jest wyznaczony termin składania wniosków o dodatek elektryczny?
Tak. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 do dnia 1 lutego 2023r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku.
Aby otrzymać rozstrzygnięcie w formie elektronicznej, należy we wniosku o dodatek wskazać swój adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail powyższą informację można odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Pomocy Społecznej, mieszczącym się przy ul. Bpa Nankera 103 w Piekarach Śląskich. Jedynie decyzje odmowne będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?
Wnioski można składać:

 1. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 1 lutego 2023 r.
  Adres skrytki ePUAP: /MOPRPiekary/skrytka lub https://epuap.gov.pl/wps/portal
  Krok 1 – Wypełnij dokładnie wniosek i podpisz.
  Krok 2 – Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.
  Krok 3 – Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).
  Krok 4 – Dołączyć w formie pdf zeskanowany wniosek.
  Krok 5 – Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.
  Krok 5a – Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)
  Krok 6 – W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.
  Krok 7 – Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.
 2. Tradycyjnie (papierowo) – do 1 lutego 2023 r. Wniosek znajduje się na stronie internetowej MOPR zakładce: Wnioski (4.5 Wzór wniosku o dodatek energetyczny)
  • wrzucając wniosek do urny/skrzynki podawczej zlokalizowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103
  • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103 pokój nr 10.

Godziny przyjmowania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich:

poniedziałek od godz. 7:45 do godz. 16:30,
wtorek – czwartek od godz. 7:45 do godz. 15:00,
piątek od godz. 7:45 do godz. 13:30.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej –na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter