Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoDoposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1

Doposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 1

Dodano: 30.08.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Piekary Śląskie ponownie otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tym razem w ramach projektu: “Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” gmina pozyskała 1.236.265,35 zł przy całkowitym koszcie 1.454.429,83 zł.

Tytuł projektu:
“Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”.

Beneficjent:
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:
12. Infrastruktura edukacyjna

Działanie:
12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie:
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Cel projektu:
Przedmiotem projektu jest doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. W ramach projektu utworzone i doposażone zostaną pracownie dla kierunków: technik informatyk, technik elektryk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zakup wyposażenia ww. pracowni. Umożliwi to uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii oraz oprogramowania. Nowoczesny sprzęt o podniesionych parametrach zapewni bezproblemową naukę.

Przed wyposażeniem sal w nowoczesny sprzęt wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane (m.in. malowanie ścian, odnowienie podłóg, montaż klimatyzatorów). W ramach tych prac zostanie także odnowiona i dostosowana do przebudowywanych pomieszczeń instalacja elektryczna.

W zakresie wyposażenia pomieszczeń planuje się zakup następującego wyposażenia wraz z montażem urządzeń dla 12 sal do praktycznej nauki zawodu technik elektryk, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej: zestawów komputerowych; projektorów multimedialnych; tablic multimedialnych; tablicy multimedialnej jezdnej z projektorem; monitora interaktywnego; dwóch dronów z zestawem szkoleniowym; monitorów WYSIWIG; drukarki 3D; drukarek sieciowych; drukarki wielkoformatowej-poligraficznej; plotera; spektro–densytometra; zestawu próbników kolorowych; zestawu do spawania światłowodów; kontrolera sieci WIFI; miernika parametrów elektrycznych; laboratoryjnych stołów montażowo-pomiarowych.

Miejsce realizacji projektu:
Gmina Piekary Śląskie; Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 49

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane:  1.454.429,83 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  1.236.265,35 zł

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter