Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoDoposażenie sal lekcyjnych w ZS1

Doposażenie sal lekcyjnych w ZS1

Dodano: 08.12.2021 Autor: Andrzej Zazgórnik

Zespół Szkół nr 1 otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na rzecz doposażenia sal lekcyjnych dla kierunków: technik informatyk, technik elektryk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technikum nr 1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą “Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”. Gmina pozyskała na ten cel 1.236.265,35 zł przy całkowitym koszcie 1.454.429,83 zł.

Realizacja opisywanego zadania umożliwi uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii oraz oprogramowania. Sprzęt o podniesionych parametrach zapewni bezproblemową naukę zawodu.

W ramach projektu “Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” zakupiono dotychczas:

  • 6 sztuk laboratoryjnych stołów montażowo-pomiarowych,
  • 6 sztuk wielofunkcyjnych mierników parametrów instalacji elektrycznych,
  • 7 sztuk zestawów dydaktycznych do nauki zawodu technik elektryk.

Projekt „Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 z Piekarach Śląskich” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Na rzecz projektu “Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” zakupiono z kolei:

  • 2-letnią licencję edukacyjną typu Adobe Creative Cloud na 25 stanowisk,
  • 3 sztuki zestawów startowych PLC.

„Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów  i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, Europejski Fundusz Społeczny.

Wartość projektu: 872 500,05 zł
koszty kwalifikowane: 872 500,05 zł
dofinansowanie UE: 828 875,05 zł – 95%

Przed wyposażeniem sal w nowoczesny sprzęt wykonano roboty ogólnobudowlane polegające na malowaniu ścian, odnowieniu podłóg, montażu klimatyzatorów. Odnowiono też i dostosowano do przebudowywanych pomieszczeń instalację elektryczną. Ważne jest, że młodzi technicy, korzystając z zakupionego sprzętu, nie tylko zdobywają wiedzę, ale także wdrażają ją na rzecz realizacji ciekawych projektów. Zbudowali rower elektryczny, a zdobywane umiejętności podnoszą wartość przyszłych pracowników na rynku pracy.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter