Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoInformacje dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych

Informacje dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych

Dodano: 01.04.2020 Autor: Andrzej Zazgórnik

Polski rząd podejmując działania w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa COVID-19 wprowadził zmiany dotyczące między innymi zapisów związanych z orzeczeniem o niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają między innymi zapisy związane z ważnością orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którymi:

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony straciło ważność do 90 dni przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, wówczas zachowuje ono ważność:

  • pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  • nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
  • jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);

W opisywanym dokumencie odniesiono się także do zagadnień związanych z kartami parkingowymi. Zgodnie z zapisami:

 

  • w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na warunkach opisanych powyżej, także karty parkingowe zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
     
  • karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Szczegółowe zapisy dotyczące tych zagadnień znajdują się w Dzienniku Ustaw.

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter