Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoIV nabór uzupełniający do programu “Łączy nas energia”

IV nabór uzupełniający do programu “Łączy nas energia”

Dodano: 08.06.2021 Autor: Andrzej Zazgórnik

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza dla mieszkańców dodatkowy IV nabór uzupełniający do projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” z terminem składania dokumentów od 08.06.2021 r. do 14.06.2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Nabór prowadzony będzie na montaż następującego urządzenia:

 1. instalacja solarna (2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik ciepłej wody użytkowej 250l)

Zapoznając się z zapisami regulaminu projektu, prosimy zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące wyżej wskazanego urządzenia.

Komplet składanych dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:

 • spięty w jeden pakiet,
 • opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika uczestników,
 • złożony wyłącznie w Punkcie Informowania Mieszkańców, ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92, Piekary Śląskie.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ POCZTĄ

 • Decyduje data wypływu do Urzędu Miasta.
 • Wnioski można pobrać na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 oraz Bytomskiej 84.
 • UWAGA! W przypadku większego zainteresowania mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało losowanie.
 • Na kompletny wniosek składa się:
 • deklaracja uczestnictwa
 • ankieta z zakresu wybranej technologii, spięte w jeden pakiet.
 • Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • LICZBA WOLNYCH MIEJSC OGRANICZONA.

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie montażu instalacji solarnej na budynku jednorodzinnym zlokalizowanym w Piekarach Śląskich. Instalacja solarna służy do podgrzewania wody użytkowej.

Dofinansowanie, jakie można uzyskać do montażu instalacji solarnej w ramach programu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” to aż 7 480,85 zł,-.  Cena jednostkowa brutto instalacji solarnej ciepła wynosi 9 664,98 zł,-                            

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych  na terenie Piekar Śląskich (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza) i oddanych do użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter