Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoJuż jutro kolejna sesja Rady Miasta Piekary Śląskie

Już jutro kolejna sesja Rady Miasta Piekary Śląskie

Dodano: 09.01.2019 Autor: Sylwia Łysakowska

W czwartek, 10 stycznia w Ośrodku Kultury “Andaluzja” odbędzie się IV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie, która rozpocznie się o godz. 10:00.

Już jutro w OK “Andaluzja” przy ul. Oświęcimskiej 45 odbędzie się czwarte posiedzenie Rady Miasta Piekary Śląskie kadencji 2018-2023. Podczas sesji radni rozpatrzą projekty uchwał m.in. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2019-2042 oraz w sprawie budżetu miasta na rok 2019. Podczas spotkania przestawiony zostanie projekt uchwały budżetowej i prezentacja jego najważniejszych aspektów. Odczytana zostanie także opinia Komisji właściwej do spraw budżetu oraz Regionalnej Komisji Obrachunkowej. W wykazie projektów uchwał znalazł się także projekt ustawy dotyczącej gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w sesji. W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.

Informujemy również, że transmisję wideo z najbliższej, jak i poprzednich sesji Rady Miasta można zobaczyć TUTAJ.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
4. Informacja o działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2042 (druk nr 50).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok (druk nr 51):
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej i prezentacja najważniejszych aspektów projektu budżetu,
2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał – wykaz w załączeniu.
8. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.
9. Komunikaty i zawiadomienia oraz interpelacje, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Więcej informacji na temat działalności Rady Miasta, jak i uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter