Kalendarz wydarzeń

Papież Jan Paweł II

Po raz pierwszy w historii Piekar Śląskich tytuł Honorowego Obywatela Mi...

W roku 2001 Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr XXVII/223/20...

Abp. Damian Zimoń

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta został przyznany Ekscelencji Abp. Dami...

dr Bogdan Koczy

10 listopada 2010 r. w sali widowiskowej MDK tytuł Honorowego Obywatela ...

Ks. Ludwik Kieras

Dnia 28 maja 2015 r. na VIII Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, w obecno...