Kalendarz wydarzeń

Dane statystyczne

Od 2004 roku na terenie Gminy Piekary Śląskie jest realizowany „Obszarowy Pro...

Inne Programy

W związku z możliwością aplikowania przez Gminę Piekary Śląskie o środki unij...