Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaKulturaKoncert kolędowo – noworoczny w Bazylice

Koncert kolędowo – noworoczny w Bazylice

Dodano: 02.01.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie wraz z piekarskimi chórami i Górniczą Orkiestrą Dętą Piekary – Julian zapraszają na wspólny koncert kolędowo – noworoczny, który odbędzie się 7 stycznia o godzinie 16.30 w Bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja. Wstęp na koncert jest oczywiście bezpłatny.

W ten wieczór w Bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja wybrzmią wyjątkowe wykonania utworów kolędowych oraz świąteczno-noworocznych. Przed publicznością wystąpią chóry: Polonia Harmonia, Halka, św. Cecylia, św. Barbara, Dąbrówki oraz Górnicza Orkiestra Dęta Piekary – Julian.

Polonia Harmonia jest amatorskim chórem mieszanym, który powstał w 1912 roku. Obecnie zrzesza 35 osób różnych zawodów. Repertuar zespołu obejmuje kilkadziesiąt kompozycji. Są to utwory muzyki dawnej i współczesnej, jednak dominującą grupę stanowią utwory sakralne kompozytorów polskich i obcych, a także artystyczne opracowania muzyki ludowej, szczególnie śląskiej. Dyrygentem jest prof. dr hab. Iwona Melson.

Chór Halka Kozłowa Góra z Piekar Śląskich to chór mieszany, założony 11 listopada 1911 r., w którym śpiewa około 40 chórzystów amatorów. W latach 1949-1979 był Zespołem Pieśni i Tańca oraz upowszechniał śpiew i taniec na niezliczonych koncertach w całym kraju, na Dożynkach Centralnych, Świętach Młodości i zlotach zespołów artystycznych. W repertuarze chóru znajduje się bogaty zbiór utworów świeckich, sakralnych i ludowych, a także opracowania muzyki rozrywkowej. Chór zawdzięcza swoje sukcesy artystyczne wspaniałym dyrygentom, wśród których wymienić należy Józefa Mitasa, Józefa Nowaka i Aleksandrę Poniszowską. Od roku 2013 chórem dyryguje Nina Guzy, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach.

Chór im.”Dąbrówki” założony został jako Towarzystwo Śpiewacze im. “Dąbrówki” 12 listopada 1911 r. Zespół występuje w śląskich strojach ludowych, z repertuarem tak religijnym jak i świeckim. O wysokim poziomie artystycznym świadczy fakt występowania chóru w wielkich miastach Polski i Europy. Ponadto chór im. “Dąbrówki” bierze czynny udział  w uświetnianiu uroczystości kościelnych zwłaszcza świąt. Największym powodzeniem cieszy się koncert kolęd. Dyrygentem jest Anna Goj.

Chór Święta Barbara z Brzozowic-Kamienia działający przy parafii świętego Piotra i Pawła. Powstał w 1977 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks.Eugeniusza Górnika. Nazwę chór zawdzięcza temu, że większość chórzystów była związana z górnictwem, a patronką górników jest św. Barbara. Przez lata uświetniał wiele mszy świętych i uroczystości religijnych zarówno w macierzystej parafii, jak również na terenie Śląska oraz poza granicami naszego regionu. Obecnie liczy około 30 członków.

Chór św. Cecylia – najstarszy w Piekarach działa od ponad 115 lat przy bazylice w Piekarach Śląskich. Wykonuje głównie muzykę sakralną. Założycielami byli między innymi: Wawrzyniec Hajda,Franciszek Gracek, Karol Cisek, bracia Czempielowie i Maksymilian Jasionowski. Obecnie dyrygentem jest Iwona Bańska.

Górnicza Orkiestra Dęta Piekary-Julian. Historia orkiestry rozpoczyna się w 1954 roku, kiedy powstał zespół – Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Julian, a dyrygentem został Stanisław Cieśla. Działalność orkiestry w latach 1954-1980 finansowana była przez kopalnię i załogę. Od roku 1995 orkiestrą kierował Antoni Majchrzyk, muzyk Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zespół chętnie wykonuje utwory zaczerpnięte z dorobku muzycznego kompozytorów krajowych jak i zagranicznych. W orkiestrze są też przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje śląskiego muzykowania. Obecnie dyryguje nią Artur Kulka.

Zapraszamy na ten wyjątkowy koncert – 7 stycznia godz. 16.30 Bazylika Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja.

Udostępnij artykuł