Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoKonsultacje społeczne – regulaminy miejskich obiektów

Konsultacje społeczne – regulaminy miejskich obiektów

Dodano: 08.08.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że w dniach 9.08.2022 r. do 16.08.2022 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Piekary Śląskie.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie Miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.

Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących w/w projektu przez uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj.:

  • na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (nadzor@piekary.pl),
  • listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie „Konsultacje Społeczne – projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Piekary Śląskie”,
  • osobiście w Biurze Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (pok. nr 104 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Żwirki 23a).

Poniżej znajduje się zarządzenie i projekt uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Piekary Śląskie.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter