Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoKonsultacje w sprawie nadania nazwy rondu

Konsultacje w sprawie nadania nazwy rondu

Dodano: 31.05.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że do dnia 8.06.2023 r. odbywają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  rondu położonemu w Piekarach Śląskich na skrzyżowaniu ulic: Gimnazjalnej, Stefana Okrzei, Józefa Janty i Józefa Lompy nazwy: Rondo Gabrieli Kossakowskiej.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.

Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały przez uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj:

  • na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (mdanecka@piekary.pl),
  • listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie „Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania rondu położonemu w Piekarach Śląskich na skrzyżowaniu ulic: Gimnazjalnej, Stefana Okrzei, Józefa Janty i Józefa Lompy nazwy: Rondo Gabrieli Kossakowskiej.”
  • osobiście u Geodety Powiatowego (pok. nr 202 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92)

Zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Piekarach Śląskich na skrzyżowaniu ulic: Gimnazjalnej, Stefana Okrzei, Józefa Janty i Józefa Lompy nazwy: Rondo Gabrieli Kossakowskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter