Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoKonsultacje w sprawie nadania nazwy ul. Sosnowa

Konsultacje w sprawie nadania nazwy ul. Sosnowa

Dodano: 06.06.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Sosnowa. Odbywać się one będą w terminie od 6 do 11 czerwca 2024 r.

Uczestnikami konsultacji mogą być organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.

Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących projektu  uchwały przez uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj.:

  • na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (mdanecka@piekary.pl),
  • listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z adnotacją na kopercie „Konsultacje projektu uchwały w sprawie: nadania drodze położonej w Piekarach Śląskich nazwy:„ Sosnowa”
  • osobiście u Geodety Powiatowego (pok. nr 202 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie Bytomska 92).

Konsultacje projektu uchwały odbywać się będą w terminie od 6 czerwca do 11 czerwca 2024 r.

Udostępnij artykuł