Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoBez kategoriiLikwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich

Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich

Dodano: 25.09.2018 Autor: Sylwia Łysakowska

Tytuł projektu:

Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich.

Projekt dofinansowany w ramach programu:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Cel projektu:

Celem realizowanego projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej w 5 budynkach wielorodzinnych w Gminie.

Piekary Śląskie poprzez ich kompleksową termomodernizację i podłączenie do systemowego źródła ciepła.

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Waculika 9, ul. Waculika 20, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, ul. Andersa 4, ul. Armii Krajowej 5 w Piekarach Śląskich.

W ramach termomodernizacji przewiduje się:

  • modernizację przegrody ściana zewnętrzna,
  • modernizację przegrody strop ostatniej kondygnacji,
  • modernizację przegrody ściana zewnętrzna klatka,
  • modernizację przegrody strop piwnicy,
  • modernizację przegrody dach w klatce schodowej,
  • modernizację przegrody DW 1 „Wentylacja grawitacyjna”
  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • modernizację instalacji grzewczej.

Wnioskodawcą jest Gmina Piekary Śląskie. Realizatorem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Projekt zostanie zrealizowany w 2018 i 2019 roku.

Dofinansowanie: 1 810 941,66 zł,

Całkowita wartość projektu: 2 621 769,59 zł.

Udostępnij artykuł