Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoListopadowa sesja Rady Miasta i komisje

Listopadowa sesja Rady Miasta i komisje

Dodano: 20.11.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

W dniu 26 listopada 2020 r.  o godz. 10:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W porządku obrad m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości, opłaty od psa oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Najbliższa, XXVIII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 26 listopada 2020 roku. Wcześniej zwołane zostały (transmitowane w internecie) posiedzenia komisji:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) (druk nr 442) projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie podziału województwa mazowieckiego,
2) (druk nr 443) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Piekary Śląskie w roku 2019” – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
3) (druk nr 444) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
4) (druk nr 445) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/250/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z późn. zm. – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
5) (druk nr 446) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
6) (druk nr 447) projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
7) (druk nr 448) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/319/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
8) (druk nr 449) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
9) (druk nr 450) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
6. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2020 r.
7. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Sesja w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną odbędzie się w trybie zdalnym.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter