Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoLutowa sesja Rady Miasta i komisje

Lutowa sesja Rady Miasta i komisje

Dodano: 22.02.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

W dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W porządku obrad m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy i przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2021 roku.

Najbliższa, XXXII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 25 lutego 2021 roku. Wcześniej zwołane zostały (transmitowane w internecie) posiedzenia komisji:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie za rok 2020.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1) (druk nr 496) projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu,
  2) (druk nr 497) projekt uchwały w sprawie wniosków osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą złożonych dnia 29 stycznia 2021 r.,
  3) (druk nr 498) projekt uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
  4) (druk nr 499) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2021 roku – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  5) (druk nr 500) projekt uchwały w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  6) (druk nr 501) projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Teodora Heneczka 5/III/11 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  7) (druk nr 502) projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Piekary Śląskie na lata 2021 – 2030”- Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  8) (druk nr 503) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. na lata 2022-2024” – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  9) (druk nr 506) projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku przez przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  10) (druk nr 504) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  11) (druk nr 505) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

 5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
 7. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 stycznia 2021 r.
 8. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
 9. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Sesja w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną odbędzie się w trybie zdalnym.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter