Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoLXIV sesja Rady Miasta

LXIV sesja Rady Miasta

Dodano: 31.05.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

31 maja odbyła się LXIV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Głównym punktem porządku obrad była prezentacja “Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie za rok 2022”. Radni podjęli też uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie.

Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich przedstawiła Radzie Miasta “Raport o stanie gminy za rok 2022”, szczegółowa dyskusja nad przedstawionym projektem odbędzie się w czerwcu br. i połączona będzie z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium za miniony rok. Raportu o stanie Miasta Piekary Śląskie.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska wobec zamiaru realizacji prac budowlanych polegających na rozbiórce nasypu kolejowego w Chorzowie, na działkach, które położone są na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego “Żabie Doły”. W trakcie sesji podjęto też uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom”.

Szczegóły dotyczące poszczególnych uchwał, którymi zajmowała się podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie piekary.pl po dodaniu napisów zapewniających dostępności cyfrową.

Udostępnij artykuł