Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoLXVII sesja Rady Miasta i komisje

LXVII sesja Rady Miasta i komisje

Dodano: 22.09.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

28 września 2023 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się LXVII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W porządku obrad m.in. prezentacja projektów wybranych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich, w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego.

Najbliższa, LXVII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 28 września 2023 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2023 r.
  4. Prezentacja projektów wybranych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
  5. Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2022 (druk nr 993).
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. (druk nr 994) projekt uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miasta Piekary Śląskie wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej – Komisja Edukacji, Kultury  i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
 2. (druk nr 995) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miasta Piekary Śląskie dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na okres kadencji 2024-2027,
 3. (druk nr 996) projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na okres kadencji 2024-2027,
 4. (druk nr 997) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Piekary Śląskie udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich, w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego”– Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 5. (druk nr 998) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/557/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej nr 11, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego nr 5, ul. Ks. Popiełuszki nr 9 i ul. Ks. Popiełuszki nr 17, z późn. zm. – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 6. (druk nr 999) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Piekary Śląskie – miasto na prawach powiatu prawa własności nieruchomości, w drodze darowizny na rzecz Województwa Śląskiego – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 7. (druk nr 1000) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2023-2052 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 8. (druk nr 1001) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres między międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter