Kalendarz wydarzeń

Uroczystości jubileuszowe PCK w CUS

Polski Czerwony Krzyż działa w naszym kraju już od 100 lat, niosąc pomoc potrzebującym. Jego oddział rejonowy funkcjonuj...

Prezentacja przebiegu drogi S11

W filii Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu trasy ekspresowej S11 na teren...