Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoGminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie

Przystąpienie do sporządzenia “Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie do 2030 roku”