Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoNabór do Rady Seniorów

Nabór do Rady Seniorów

5 października  rozpoczął się nabór do Rady Seniorów w Piekarach Śląskich.

Do 19 października swoich kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz seniorzy mieszkający w naszym mieście.

Druga kadencja Rady Seniorów w Piekarach Śląskich kończy się 31 października.

Prezydent Miasta Sława Umińska – Duraj zarządziła kolejne wybory do Rady w terminie od 5 października do 19 października. Kandydatów do Rady Seniorów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz osób starszych, a także osoby prywatne – seniorzy mieszkający w Piekarach Śląskich. Każda organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata.

Do zgłoszenia kandydatów do Rady należy dołączyć uchwałę lub inny dokument potwierdzający wytypowanie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot lub organizację. Wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta bądź na stronie internetowej Urzędu Miasta „zakładka: Rada Seniorów”) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta pokój nr 04 (parter) bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

Kadencja Rady Seniorów potrwa 4 lata. Jej zadaniem będzie reprezentowanie interesów seniorów – mieszkańców naszego miasta, podejmowanie inicjatyw na rzecz osób starszych oraz konsultowanie i opiniowanie przepisów prawnych dotyczących tej grupy mieszkańców.

Członkowie Rady Seniorów pełnią funkcję radnego-seniora społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzeń.