Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPodstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. Filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do innej przychodni prowadzonej przez tego świadczeniodawcę.

Gabinet zabiegowy (w tym także punkt szczepień) powinien być czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień powinien być także otwarty w godzinach popołudniowych po godzinie 15.00 – minimum jeden raz w tygodniu.

W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. Jednakże, w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie.

W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ u świadczeniodawcy, zmiany miejsca udzielania świadczeń, podziału, zmiany formy organizacyjno-prawnej świadczeniodawcy lub połączenia z innym świadczeniodawcą
świadczeniodawca zobowiązany jest zamieścić w miejscu udzielania świadczeń stosowne ogłoszenie w celu poinformowania pacjentów.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, azastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia
 3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 5. Poszanowania intymności i godności
 6. Dokumentacji medycznej
 7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 9. Opieki duszpasterskiej
 10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
Bezpłatna infolinia: 800 190 590   (czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 – 21.00) połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
22 833 08 85; 22 635 59 96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25
01 829 Warszawa
tel. 22 532 82 50; fax: 22 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl;   www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Szpitale, Przychodnie, Apteki

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dra J. Daaba
ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 393-41-00
Strona internetowa: www.urazowka.piekary.pl

Poradnia Specjalistyczna Urazowo-Ortopedyczna przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej

ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie
Telefon: (032) 393-41-00 wew. 258, 259
Strona internetowa: www.urazowka.piekary.pl

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 11
41 – 940 Piekary Śląskie

NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

pw. Św. Łukasza
ul. Szpitalna 11
41-940 Piekary Śląskie
e-mail: info@szpital.piekary.pl / info@szpital.piekary.pl
Centrala : 032 39 38 100

PORADNIE I PRZYCHODNIE

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-55-20, (032) 284-55-21

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Poradnia Chirurgiczna przy Szpitalu Miejskim
ul. Szpitalna 11
tel. (032) 39-38-100 wew. 135

Poradnia Logopedyczna dla Dzieci
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Punkt Rehabilitacji Niesklasyfikowanej Odrębnie
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Punkt Fizjoterapeutycznych Zabiegach Ambulatoryjnych
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 108
tel. (032) 287-97-62

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Praktyka
ul. Oświęcimska 9
tel. (032) 767-35-55

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej “Gedent” S.C.
ul. Bytomska 135
tel. (032) 287-24-75

Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. K. Boromeusza
ul. Ks. Ficka 1
tel. (032) 287-23-39

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Specjalistyczna Praktyka Lekarska”
ul. Kopernika 19
tel. (032) 767-98-80

Ewa Klim Krzysztof Klim S.C.
ul. Gen. Maczka 13
tel. (032) 768-15-13

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska S.C. Violetta Rudnicka-Tynior, Roman Tynior
ul. Papieża Jana Pawła II 49
tel. (032) 760-15-05

Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Ochrony Zdrowia Pracowników KWK “JULIAN”
ul. Gen. Ziętka 30
tel. (032) 288-20-02, (032) 288-26-61

Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Ochrony Zdrowia Pracowników KWK “JULIAN” – FILIA
ul. M.C. Skłodowskiej 81
tel. (032) 381-54-00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “EWA-MED” Poradnie Specjalistyczne
ul. Kukuczki 6
tel. (032) 767-54-84

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MED SERWIS” Janina Hrynek
ul. Bytomska 157A
tel. (032) 767-85-75

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DUO-DENTAL S.C
ul. Skłodowskiej-Curie 79/38
tel. (032) 767-34-14

Poradnia Stomatologiczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Jesionowa 4
tel. (032) 767-90-03

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Lekarska dla Dzieci
ul. Granitowa 25
tel. (032) 287-27-96

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “LAMBDA” Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 2A
fax (032) 381-59-10,
tel. (032) 381-59-11, (032) 287-11-41

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MACULA Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Dorosłych
ul. Papieża Jana Pawła II 49
tel. (032) 288-20-28

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “VITAMED”S.C.
ul. Skłodowskiej-Curie 79/38
tel. (032) 767-82-22

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Rodzina”
ul. Kukuczki 6
tel. (032) 381-53-70

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Unia Bracka – Przychodnia Andaluzja
ul. Brzechwy 13
tel. (032) 288-40-06

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS+
ul. Tarnogórska 48
tel. (032) 284-88-00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS+
ul. Piotra Skargi 13
tel. (32) 288-44-33

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Moja Poradnia”
ul. Cicha 23
tel. (032) 285-48-65, (032) 284-55-15

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Piątka”
ul. Oświęcimska 36
tel. (032) 285-78-55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dąbrówka
ul. Przyjaźni 53a
tel. (032) 285-78-45

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med-Orzeł Sp. z o.o.
ul. Kotuchy 40
tel. (32) 387 76 33 fax (32) 387 76 33

SAR Sp.J. NZOZ Pro-Med
ul. Papieża Jana Pawła II 49
tel. (32) 760 02 11

Apteki – rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary  Śląskie, numery kontaktowe

W załączniku poniżej

 Fot. DarkoStojanovic, pixabay.com