Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPodstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. Filie POZ mogą przyjmować pacjentów krócej niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tym czasie pacjenci mają zapewniony dostęp do innej przychodni prowadzonej przez tego świadczeniodawcę.

Gabinet zabiegowy (w tym także punkt szczepień) powinien być czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień powinien być także otwarty w godzinach popołudniowych po godzinie 15.00 – minimum jeden raz w tygodniu.

W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. Jednakże, w chorobach przewlekłych – jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej, porady mogą być udzielane w innym, uzgodnionym z pacjentem, terminie.

W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ u świadczeniodawcy, zmiany miejsca udzielania świadczeń, podziału, zmiany formy organizacyjno-prawnej świadczeniodawcy lub połączenia z innym świadczeniodawcą
świadczeniodawca zobowiązany jest zamieścić w miejscu udzielania świadczeń stosowne ogłoszenie w celu poinformowania pacjentów.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, azastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia
 3. Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 5. Poszanowania intymności i godności
 6. Dokumentacji medycznej
 7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 9. Opieki duszpasterskiej
 10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:
Bezpłatna infolinia: 800 190 590   (czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 – 21.00) połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
22 833 08 85; 22 635 59 96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25
01 829 Warszawa
tel. 22 532 82 50; fax: 22 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl;   www.bpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Szpitale, Przychodnie, Apteki

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. dra J. Daaba
ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 393-41-00
Strona internetowa: www.urazowka.piekary.pl

Poradnia Specjalistyczna Urazowo-Ortopedyczna przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej

ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie
Telefon: (032) 393-41-00 wew. 258, 259
Strona internetowa: www.urazowka.piekary.pl

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 11
41 – 940 Piekary Śląskie

NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

pw. Św. Łukasza
ul. Szpitalna 11
41-940 Piekary Śląskie
e-mail: info@szpital.piekary.pl / info@szpital.piekary.pl
Centrala : 032 39 38 100

PORADNIE I PRZYCHODNIE

Przychodnia Wielospecjalistyczna
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-55-20, (032) 284-55-21

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Poradnia Chirurgiczna przy Szpitalu Miejskim
ul. Szpitalna 11
tel. (032) 39-38-100 wew. 135

Poradnia Logopedyczna dla Dzieci
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Punkt Rehabilitacji Niesklasyfikowanej Odrębnie
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Punkt Fizjoterapeutycznych Zabiegach Ambulatoryjnych
ul. Piłsudskiego 5
tel. (032) 284-54-35

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 108
tel. (032) 287-97-62

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatna Praktyka
ul. Oświęcimska 9
tel. (032) 767-35-55

Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej “Gedent” S.C.
ul. Bytomska 135
tel. (032) 287-24-75

Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. K. Boromeusza
ul. Ks. Ficka 1
tel. (032) 287-23-39

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Specjalistyczna Praktyka Lekarska”
ul. Kopernika 19
tel. (032) 767-98-80

Ewa Klim Krzysztof Klim S.C.
ul. Gen. Maczka 13
tel. (032) 768-15-13

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska S.C. Violetta Rudnicka-Tynior, Roman Tynior
ul. Papieża Jana Pawła II 49
tel. (032) 760-15-05

Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Ochrony Zdrowia Pracowników KWK “JULIAN”
ul. Gen. Ziętka 30
tel. (032) 288-20-02, (032) 288-26-61

Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Ochrony Zdrowia Pracowników KWK “JULIAN” – FILIA
ul. M.C. Skłodowskiej 81
tel. (032) 381-54-00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “EWA-MED” Poradnie Specjalistyczne
ul. Kukuczki 6
tel. (032) 767-54-84

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MED SERWIS” Janina Hrynek
ul. Bytomska 157A
tel. (032) 767-85-75

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DUO-DENTAL S.C
ul. Skłodowskiej-Curie 79/38
tel. (032) 767-34-14

Poradnia Stomatologiczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Jesionowa 4
tel. (032) 767-90-03

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Praktyka Lekarska dla Dzieci
ul. Granitowa 25
tel. (032) 287-27-96

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “LAMBDA” Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 2A
fax (032) 381-59-10,
tel. (032) 381-59-11, (032) 287-11-41

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MACULA Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Dorosłych
ul. Papieża Jana Pawła II 49
tel. (032) 288-20-28

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “VITAMED”S.C.
ul. Skłodowskiej-Curie 79/38
tel. (032) 767-82-22

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Rodzina”
ul. Kukuczki 6
tel. (032) 381-53-70

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Unia Bracka – Przychodnia Andaluzja
ul. Brzechwy 13
tel. (032) 288-40-06

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS+
ul. Tarnogórska 48
tel. (032) 284-88-00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS+
ul. Piotra Skargi 13
tel. (32) 288-44-33

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Moja Poradnia”
ul. Cicha 23
tel. (032) 285-48-65, (032) 284-55-15

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Piątka”
ul. Oświęcimska 36
tel. (032) 285-78-55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dąbrówka
ul. Przyjaźni 53a
tel. (032) 285-78-45

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med-Orzeł Sp. z o.o.
ul. Kotuchy 40
tel. (32) 387 76 33 fax (32) 387 76 33

SAR Sp.J. NZOZ Pro-Med
ul. Papieża Jana Pawła II 49
tel. (32) 760 02 11

Apteki – rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Piekary  Śląskie, numery kontaktowe

W załączniku poniżej

 Fot. DarkoStojanovic, pixabay.com