Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoOrganizacja i zadania

Organizacja i zadania

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Koordynowanie bieżącej działalności placówek oświatowych.
 2. Planowanie sieci przedszkoli, szkół i pozostałych placówek, na podstawie danych statystycznych i demograficznych, prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem i likwidacją placówek.
 3. Współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.
 4. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz nadzór w zakresie kadrowym tych placówek.
 5. Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
 6. Współdziałanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, wykonywanie zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego.
 7. Koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami śródrocznymi uczniów.
 8. Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego.
 9. Kierowanie uczniów do szkolnych ośrodków wychowawczych.
 10. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 11. Współdziałanie z Zakładem Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie planowania budżetów placówek.
 12. Współpraca z Domem Dziecka w zakresie spraw edukacyjnych.
 13. Współdziałanie ze społecznym ruchem oświatowym i innymi organizacjami i instytucjami.
 14. Prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych.
 15. Prowadzenie merytorycznej dokumentacji związanej ze stypendiami.
 16. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 17. Realizowanie procedur awansu zawodowego nauczyciela.