Kalendarz wydarzeń

Nowa nawierzchnia na DW 911

W ciągu dwóch dni wykonany został częściowy remont nawierzchni DW 911 na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicą...

Gospodarowanie wodami w GZM

Woda jest dobrem strategicznym i kosztownym. Ma wymiar środowiskowy i gospodarczy. Stan jej zasobów jest wypadkową uwaru...

Światowy Dzień Fizjoterapii

Dzisiaj 8 września, obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii. Dlatego przesyłamy najlepsze życzenia naszym fizjoterapeutom...

Granty Senioralne 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego ...

Remont nawierzchni DW 911

Od 8 września (wtorek) rozpocznie się remont Drogi Wojewódzkiej nr 911 na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulic...