Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPosiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, po uprzednim ustaleniu daty spotkania przez jej członków.

Członkowie piekarskiej Rady Seniorów pełnią również dyżury, których celem jest rozpoznanie rzeczywistej sytuacji i potrzeb osób starszych w naszym mieście. Wszelkie sygnały, uwagi i propozycje mogą stać się kierunkiem działania Rady, która dąży do poprawy jakości życia piekarskich seniorów.

Zgodnie z harmonogramem przyjętym w 2022 roku dyżury członków Rady Seniorów będą odbywać się w każdy czwartek w godzinach 10:00-12:00 na pierwszym piętrze budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Żwirki 23.