Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPosiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, po uprzednim ustaleniu daty spotkania przez jej członków. Najbliższa (robocza) sesja Rady odbędzie się 2 października w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Członkowie piekarskiej Rady Seniorów pełnią również dyżury, których celem jest rozpoznanie rzeczywistej sytuacji i potrzeb osób starszych w naszym mieście. Wszelkie sygnały, uwagi i propozycje mogą stać się kierunkiem działania Rady, która dąży do poprawy jakości życia piekarskich seniorów. Dyżury przedstawicieli Rady pełnione będą w każdy wtorek, w godzinach od 10 do 12, w Miejskim Domy Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.

Harmonogram dyżurów:

06.03 – Danuta Sieja
13.03 – Gabriela Wiczyńska
20.03 – Henryka Zaleśna