Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPosiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, po uprzednim ustaleniu daty spotkania przez jej członków. Najbliższa (robocza) sesja Rady odbędzie się 2 października w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Członkowie piekarskiej Rady Seniorów pełnią również dyżury, których celem jest rozpoznanie rzeczywistej sytuacji i potrzeb osób starszych w naszym mieście. Wszelkie sygnały, uwagi i propozycje mogą stać się kierunkiem działania Rady, która dąży do poprawy jakości życia piekarskich seniorów. Dyżury przedstawicieli Rady pełnione będą w każdy wtorek, w godzinach od 10:00 do 12:00, w Miejskim Domy Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.

Harmonogram dyżurów:

 • 25 września – Piotr Adamczyk
 • 2 października – Jan Baron
 • 9 października – Urszula Flak
 • 16 października – Krystyna Golis
 • 23 października – Wacława Jagielska
 • 30 października – Stanisław Kumorowicz
 • 6 listopada – Józef Lisiak
 • 13 listopada – Mieczysława Mańka
 • 20 listopada – Teresa Nogacka
 • 27 listopada – Maria Nowak
 • 4 grudnia – Halina Obrębska-Hibner
 • 11 grudnia – Danuta Sieja
 • 18 grudnia – Gabriela Wiczyńska