Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPosiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, po uprzednim ustaleniu daty spotkania przez jej członków.

Członkowie piekarskiej Rady Seniorów pełnią również dyżury, których celem jest rozpoznanie rzeczywistej sytuacji i potrzeb osób starszych w naszym mieście. Wszelkie sygnały, uwagi i propozycje mogą stać się kierunkiem działania Rady, która dąży do poprawy jakości życia piekarskich seniorów. Dyżury przedstawicieli Rady pełnione będą w każdy wtorek, w godzinach od 10:00 do 12:00, w Miejskim Domy Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.

Harmonogram dyżurów:

  • Mieczysław Mańka – 14.01.2020 r. godz. 10:00-12:00
  • Teresa Nogacka – 28.01.2020 r. godz. 10:00-12:00
  • Maria Nowak – 11.02.2020 r. godz. 10:00-12:00
  • Halina Obrębska-Hibner – 25.02.2020 r. godz. 10:00-12:00
  • Danuta Sieja – 10.03.2020 r. godz. 10:00-12:00
  • Gabriela Wiczyńska – 24.03.2020 r. godz. 10:00-12:00
  • Henryka Zaleśna – 7.04.2020 r. godz. 10:00-12:00