Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPosiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów

Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, po uprzednim ustaleniu daty spotkania przez jej członków. Najbliższa (robocza) sesja Rady odbędzie się 2 października w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

Członkowie piekarskiej Rady Seniorów pełnią również dyżury, których celem jest rozpoznanie rzeczywistej sytuacji i potrzeb osób starszych w naszym mieście. Wszelkie sygnały, uwagi i propozycje mogą stać się kierunkiem działania Rady, która dąży do poprawy jakości życia piekarskich seniorów. Dyżury przedstawicieli Rady pełnione będą w każdy wtorek, w godzinach od 10 do 12, w Miejskim Domy Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.

Harmonogram dyżurów:

05.09 – Piotr Adamczyk
12.09 – Jan Baron
19.09 – Urszula Flak
26.09 – Krystyna Golis
03.10 – Wacława Jagielska
10.10 – Stanisław Kumorowicz
17.10 – Józef Lisiak
24.10 – Mieczysław Mańka
31.10 – Teresa Nogacka
07.11 – Maria Nowak
14.11 – Halina Obrębska-Hibner
21.11 – Danuta Sieja
28.11 – Gabriela Wiczyńska
05.12 – Henryka Zaleśna