Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoProgram Piekarski Senior 60+

Program Piekarski Senior 60+

Program Piekarski Senior 60+

Zachęcamy wszystkich seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i mieszkają w Piekarach Śląskich, by korzystać z Programu “Piekarski Senior 60+”. Będzie można uzyskać liczne ulgi, jak np. zniżki na zakup biletów na piekarskie wydarzenia kulturalne i wiele więcej.

 

Regulamin Programu „Piekarski Senior 60+”

§1

Do „Programu” może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie Miasta Piekary Śląskie.Podstawą do korzystania z ulg w ramach Programu będzie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby uprawnionej do ulg.

§2

Cele określone w załączniku do Uchwały Nr XVI/188/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Programu „Piekarski Senior 60+” realizuje się poprzez:
1) Zapewnienie uczestnikom ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne:
• Miejski Dom Kultury – 10% zniżki na imprezy własne oraz koncert życzeń w Radiu Piekary,
• Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich – 10% zniżki na imprezy własne oraz 50% zniżki na zajęcia fitness,
• Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich – 10% zniżki na 1-dniowe wycieczki krajowe,
• Ośrodek Kultury Andaluzja – 10% zniżki na imprezy własne,
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 50% zniżki na bilety wstępu na basen i łyżwy.
2) Urząd Miasta Piekary Śląskie zapewnia:
• Zawieranie porozumień z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kierowaną do mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, które zgłaszają chęć przystąpienia do Programu,
• Promocję ulg poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie i zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Programu.

§3

Podmioty przyznające ulgi dla uczestników umieszczają w swoich witrynach naklejki informujące o honorowaniu realizacji Programu „Piekarski Senior 60+”.
Firmy współpracujące w zakresie realizacji Programu są upoważnione do weryfikacji danych osobowych beneficjentów Programu.

 

Organizatorem programu jest Miasto Piekary Śląskie,
reprezentowane przez prezydent Sławę Umińską- Duraj.

Strony www i dane kontaktowe placówek oferujących zniżki dla seniorów:

Miejski Dom Kultury
ul. Bytomska 73
41-940 Piekary Śląskie
32 287 28 80
32 380 22 95

Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich
ul. Karola Szymanowskiego 2B,
41-948 Dąbrówka Wielka
32 383 03 30

ul. Roździeńskiego 99
41-946 Brzeziny Śląskie
32 287 95 66

Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 157,
41-940 Piekary Śląskie
32 768 14 27

Ośrodek Kultury Andaluzja
ul. Oświęcimska 45
41-947 Piekary Śląskie32 284 56 20

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 3
41-943 Piekary Śląskie
32 768 10 10