Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPrzewodnik teleadresowy

Przewodnik teleadresowy

Przewodnik teleadresowy

DANE KONTAKTOWE URZĘDU

Adres:

ul. Bytomska 84,
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 39 39 411
fax. 48 32 287 22 69
e-mail: um@piekary.pl
Oficjalna strona internetowa: www.piekary.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   7:30-17:00
Wtorek   7:30-15:30
Środa   7:30-15:30
Czwartek   7:30-15:30
Piątek   7:30-14:00

Wydział Komunikacji

Poniedziałek   7:30-16:30
Wtorek – Czwartek   7:30-15:00
Piątek   7:30-13:30

Sekretariat

tel. 32 287 10 59, 32 39 39 358, 32 776 14 44

Kancelaria Urzędu Miasta

tel. 32 39 39 325

Punkt Informowania Mieszkańców

Adres:
ul. Bytomska 84,
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 77 61 430

Punkt Informowania Mieszkańców

Adres:
ul. Bytomska 92,
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 39 39 411

Zgłoszenie Rzeczy Znalezionych

Adres:
ul. Bytomska 84,
41 940 Piekary Śląskie
pokój nr 212, czynne w godzinach pracy urzędu
tel. 32 39 39 383

Straż Miejska w Piekarach Śląskich

Adres:
41 940 Piekary Śląskie
ul. Kalwaryjskiej 62
tel. 986 lub 32 287 31 44

KULTURA

Piekary Śląskie to miejsce niezwykle zróżnicowanych wydarzeń kulturalnych. To setki małych, lokalnych przedsięwzięć kulturalnych – wystaw malarskich, konkursów literackich, koncertów zespołów amatorskich, przedstawień, dyskusji, spotkań autorskich. Ale to także wielkie wydarzania, na które do Piekar Śląskich przyjeżdżają największe gwiazdy.

Miejski Dom Kultury Szarlej

41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73
tel. 32 287 28 80, 32 380 22 95

Filia Miejskiego Domu Kultury – Kozłowa Góra

41 – 945 Piekary Śląskie, ul. Tarnogórska 49
tel. 32 287 51 34,
filia.mdkpiekary.pl

Ośrodek Kultury “Andaluzja” Brzozowice-Kamień

41 – 947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 45
tel. 32 284 56 20
www.okandaluzja.piekary.pl

Dzielnicowy Dom Kultury Brzeziny Śląskie

41 – 948 Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 99
tel. 32 287 95 66
www.ddkpiekary.com.pl/

Dzielnicowy Dom Kultury Dąbrówka Wielka

41 – 948 Piekary Śląskie, ul. Szymanowskiego 2b
tel. 32 383 03 30
www.ddkpiekary.com.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 152 (wejście od ul. Popiełuszki 1)
32/ 307 28 20
575 020 252
32/ 287 12 18

Spółdzielczy Dom Kultury

41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 32 287 19 00

Miejska Biblioteka Publiczna

41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62d
tel. 32 767 59 75, 767 59 76

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Katarzyna Mateja
tel. 32 39 39 344, pokój 105
ul. Bytomska 92
41- 940 Piekary Śląskie

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach
z siedzibą w Piekarach Śląskich

tel. 32 768 01 35
ul. Bytomska 343
41 940 Piekary Śląskie

Sąd Rejonowy Zamiejscowy Wydział VI Karny z siedzibą w Piekarach Śląskich

tel. 32 768 04 80
ul. Bytomska 343
41 940 Piekary Śląskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich

tel. Centrala 32 287 18 11, sekretariat 32 287 17 00
fax. 32 287 18 10
ul. Leśna 22
41 940 Piekary Śląskie

Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy

tel. 32 287 38 38
ul. Generała Ziętka 60
41 940 Piekary Śląskie

Komenda Hufca ZHP Piekary Śląskie

tel. 508 234 284
ul. Kusocińskiego 4
41-946 Piekary Śląskie
Strona internetowa: www.piekary.zhp.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek
ul. Piastowska 13,
42 600 Tarnowskie Góry
tel. 32 769 02 96, tel./faks 32 285 86 22
Strona internetowa: www: www.komornik.tarnowskie-gory.com.pl

Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich

41- 940 Piekary Śląskie,
ul. Bytomska 92
Centrala 32 769 40 00
Fax 32 76-94-112
mail : us2423@sl.mofnet.gov.pl
Strona internetowa: www.isnet.katowice.pl/bip/piekary.htm

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Al. Zjednoczenia 25
01 829 Warszawa
Strona internetowa: www.bpp.gov.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

ul. gen. Ziętka 19
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 760 12 20
tel./fax 32 287 25 25
mail: mpec@sfwenergia.com.pl
Strona internetowa: www.mpec-piekary.pl

Filia ZUS w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 92 (drugi budynek Urzędu Miasta)
41-940 Piekary Śląskie
pokój nr 4/5
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 22 560 16 00

Wojskowa Centrum Rekrutacji w Chorzowie

ul. 75. Pułku Piechoty 3
41 500 Chorzów
tel. 261 124 556
https://wcrchorzow.wp.mil.pl

PARAFIE

Parafia im. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja(Piekary)

ul. ks. Ficka 7
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 22 70
www.piekary.bazylika.katowice.opoka.org.pl

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy(Kozłowa Góra)

ul. Powstańców 38
41 945 Piekary Śląskie
tel. 32 287 51 74

Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych(Dąbrówka Wielka)

ul. Jagiellońska 100
41 948 Piekary Śląskie
tel. 32 767 11 89
http://www.dabrowkaparafia.wiara.org.pl

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  (Brzeziny Śląskie)

ul. Górnicza 30
41 946 Piekary Śląskie
tel. 32 287 96 61
www.brzeziny.katowice.opoka.org.pl

Parafia pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła (Brzozowice-Kamień)

ul. Biskupa Nankera 221
41 949 Piekary Śląskie
tel. 32 287 96 62
www.piotrpawel.eu

Parafia pw. św. Józefa(Piekary-Józefka)

ul. Kościelna 21
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 24 50
www.jozefka.katowice.opoka.org.pl/strona

Parafia pw. św. Rodziny(Piekary)

ul. Konstytucji 3 maja 36
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 29 87
www.sfamilia.katowice.opoka.org.pl

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej(Szarlej)

ul. Żwirki 17
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 22 14
www.swtrojca.piekary.pl