Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPunkt informacyjny programu „Czyste powietrze”

Punkt informacyjny programu „Czyste powietrze”

W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie uruchomiono „Punkt Konsultacyjno-Informacyjny”, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”. Punkt konsultacyjno-informacyjny prowadzi działania na rzecz mieszkańców Gminy Piekary Śląskie w zakresie: udzielania informacji o programie „Czyste Powietrze”, wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym również przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 92, w pokoju nr 102, telefon kontaktowy: 32 39 39 396.

Godziny pracy:

 • Poniedziałki w godzinach 12.00-17.00
 • Wtorki w godzinach 10.00-15.00

Program przewiduje zwrot poniesionych kosztów bądź prefinansowanie (w przypadku niskich dochodów) do wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe ekologiczne (zakup, montaż), jak również do: instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji OZE (mikroinstalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła do c.w.u), ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej i dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

W Programie „Czyste Powietrze” wyróżniamy trzy grupy beneficjentów , które uzależniają wysokość dokonywanych finansowań:

 • poziom podstawowy (zwrot 40-55% kosztów kwalifikowanych netto)
  beneficjent nie może przekroczyć rocznego dochodu w wysokości 135.000 zł
 • poziom podwyższony (zwrot bądź prefinansowanie 70-80% kosztów kwalifikowanych netto)
  – gospodarstwo wieloosobowe:  średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł
  – gospodarstwo jednoosobowe: średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2651 zł
 • poziom najwyższy (zwrot bądź prefinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych netto)
  – gospodarstwo wieloosobowe:  średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł
  – gospodarstwo jednoosobowe: średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1526 zł

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem. To oznacza, że w ramach prefinansowania, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wnioskodawca złoży wniosek, wypłaca dotację nie beneficjentowi, ale firmom wykonawczym, które realizują inwestycję.

Od dnia 06.07.2022 r. Program „Czyste Powietrze” przewiduje również ścieżkę bankową, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze:

 1. Alior Bank (od 6.07.2021 r.)
 2. Bank Ochrony Środowiska (od 6.07.2021 r.)
 3. BNP Paribas Bank Polska (od 27.09.2021 r.)
 4. Credit Agricole Bank Polska (od 26.10.2021 r.)
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.)
 6. Santander Consumer Bank S.A. (od 27.04.2022 r.)
 7. Banki Spółdzielcze z Grupy BPS których lista dostępna jest pod adresem

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Piekary Śląskie na dzień 31.03.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 886 szt.
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 735 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 413 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji: 4.235.928,96 zł

Przed wizytą zachęcamy do zapoznania się z Programem Czyste Powietrze oraz z załącznikami.