Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPunkty nieodpłatnego poradnictwa

Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Urząd Miasta Piekary Śląskie informuje, że od 1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana dotycząca  osób uprawnionych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Szczegółowe informację można uzyskać  pod adresem strony internetowej bip.piekary.pl.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, pokój nr 9
tel. 32 39 39 383

poniedziałek-piątek
w godz: 8:00 – 16:00
Nieodpłatna pomoc prawna

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Biskupa Nankera 103, pok. nr 10,
41-949 Piekary Śląskie,
e-mail: biuro@mopr.piekary.pl,
tel./fax 32 287 95 03 oraz 32 288 35.

Zakres Poradnictwa:

 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne,
 • z zakresu pomocy społecznej,
 • w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • z zakresu spraw konsumentów,
 • praw dziecka,
 • praw pacjenta,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy,
 • prawa podatkowego,
 • dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego.

Data i godzina działalności:

 • czwartek od godz. 15:30,
 • poniedziałek od godz.14:30.

Sposób dokonywania zgłoszeń:

 • siedziba MOPR – w okienku ,,INFORMACJA”
 • telefonicznie pod nr tel. 518 410 523, w godz. 8:00-11:00.

Centrum Usług Społecznych – Punkt Interwencji Kryzysowych

poniedziałek i środa
w godz. 7:30-18:00,
wtorek, czwartek, piątek
w godz. 7:30-15:30,
telefonicznie
nr tel. 519 375 498.

Punkty dyżurów:

 • MOPR (ul. Biskupa Nankera 103, pok. 10),
 • Centrum Usług Społecznych – Punkt Interwencji Kryzysowej (ul. Kusocińskiego 4).
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, pok. nr 7
41-940 Piekary Śląskie
e-mail: mrk@piekary.pl,
tel. 32 393 93 70,
tel. 32 393 93 53.

Zakres poradnictwa:

PRAWA KONSUMENTA dotyczące:

 1. umów sprzedaży,
 2. umów o dzieło – świadczenie usług przez wykonawców, serwisy i naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonywania mebli, stolarki okiennej i innych rzeczy ruchomych zlecanych na indywidualne zamówienie, usługi rzemieślnicze i inne,
 3. umów o świadczenie usług powszechnych – telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostarczenia Internetu, usługi telewizji kablowej, platform cyfrowej,
 4. umów o świadczenie usług turystycznych,
 5. umów o świadczenie usług przewozowych,
 6. umów o świadczenie usług pocztowych,
 7. umów o świadczenie usług bankowych,
 8. umów o świadczenie usług energetycznych,
 9. umów o świadczenie usług edukacyjnych.

Data i godzina działalności:

 • poniedziałek w godz. 7:30-17:00,
 • wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30,
 • piątek w godz. 7:30-14:00.

Sposób dokonywania zgłoszeń:

 • siedziba Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 84 pok. nr 7),
 • drogą elektroniczną (e-mail: mrk@piekary.pl),
 • drogą pocztową,
 • telefonicznie pod nr tel. 32 393 93 70, 32 393 93 53.

Punkt dyżurów:

Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, pok. nr 7.

 • Powiatowy Urząd Pracy – ogólnopolska infolinia Zielona Linia
 • Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, ul. Ciepła 40 (budynek E), 15-472 Białystok

Zakres poradnictwa:

 • poradnictwo na temat usług rynku pracy,
 • świadczeń, wsparcia oferowanego przez urzędy pracy,
 • odpowiadanie na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
 • podstawowe zagadnienia z Kodeksu pracy.

Data i godzina działalności:

– poniedziałek – piątek
w godz. 8:00 – 18:00.

Sposób dokonywania zgłoszeń:

– telefonicznie pod nr tel: (22) 19 524.