Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoSkład Rady Miasta

Skład Rady Miasta

Radni Miasta kadencji 2014-2018

Radny Piotr Buchwald – Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie
Radna Natalia Ciupińska-Szoska
Radny Maciej Czempiel
Radny Tomasz Flodrowski – Przewodniczący stałej KomisjiPrzedsiębiorczości i Innowacyjności Rynku Pracy
Radna Anna Gałbas
Radny Grzegorz Gowarzewski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie
Radna Małgorzata Gruszczyk
Radny Dariusz Iskanin – Przewodniczacy stałej Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Radny Stanisław Korfanty
Radna Gabriela Kossakowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piekary Śląskie
Radny Jerzy Krauza
Radny Stanisław Krauza
Radna Marcelina Krawiec
Radny Piotr Papaja
Radny Stanisław Plajzner – Przewodniczący stałej Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Radny Adrian Szastok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Marek Szewczyk
Radny Łukasz Ściebiorowski – Przewodniczacy stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Radna Helena Warczok
Radny Tadeusz Wieczorek
Radny Andrzej Wymysło
Radny Czesław Wymysło
Radny Grzegorz Zorychta

Kontakt z wszystkimi radnymi miasta można uzyskać za pośrednictwem

Biura Rady Miasta:
Urząd Miasta, pokój nr 203 i 204
ul. Bytomska 84,
41 940 Piekary Śląskie
tel: 32 39 39 386, 32 39 39 384, 32 77 61 467
email: rada@piekary.pl
2014-12-08

Komisje Rady Miasta
Składy osobowe komisji i ich zakres działania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.