Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoSkład Rady Miasta

Skład Rady Miasta

Skład Rady Miasta

Radni Miasta kadencji 2018-2023:

Radna Bożena Boczek

Radny Piotr Buchwald

Radna Natalia Ciupińska-Szoska – I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Radny Maciej Czempiel – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Radny Marcin Felderhoff – Wiceprzewodniczący stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Radna Klaudia Franiel
Radna Małgorzata Gruszczyk
Radny Mariusz Kempys
Radny Stanisław Korfanty
Radny Jerzy Krauza – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Piotr Papaja
Radny Stanisław Plajzner – Przewodniczący stałej Komisji Społecznej
Radny Daniel Pliszka
Radny Zenon Przywara – II Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Radna Agnieszka Skotarek
Radny Bartosz Szołtysik – Wiceprzewodniczący stałej Komisji Społecznej
Radny Łukasz Ściebiorowski – Przewodniczący stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Radny Mateusz Targoś
Radna Helena Warczok – Wiceprzewodnicząca stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Radny Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta
Radny Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Petycji i Wniosków
Radny Andrzej Wymysło – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Czesław Wymysło

Kontakt ze wszystkimi radnymi miasta można uzyskać za pośrednictwem

Biura Rady Miasta:
Urząd Miasta, pokój nr 203
ul. Bytomska 84,
41 940 Piekary Śląskie
tel: 32 39 39 384, 32 77 61 467
email: rada@piekary.pl

Komisje Rady Miasta
Składy osobowe komisji i ich zakres działania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.