Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoSkład Rady Miasta

Skład Rady Miasta

Skład Rady Miasta

Radni Miasta kadencji 2018-2023:

Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta
Natalia Ciupińska-Szoska – I Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Zenon Przywara – II Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bożena Boczek
Piotr Buchwald
Maciej Czempiel – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Marcin Felderhoff – Wiceprzewodniczący stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Klaudia Franiel
Małgorzata Gruszczyk
Mariusz Kempys
Stanisław Korfanty
Jerzy Krauza – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Papaja
Stanisław Plajzner – Przewodniczący stałej Komisji Społecznej
Daniel Pliszka
Agnieszka Skotarek
Bartosz Szołtysik – Wiceprzewodniczący stałej Komisji Społecznej
Łukasz Ściebiorowski – Przewodniczący stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Mateusz Targoś
Helena Warczok – Wiceprzewodnicząca stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Tadeusz Wieczorek – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Petycji i Wniosków
Andrzej Wymysło – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Czesław Wymysło

Kontakt ze wszystkimi radnymi miasta można uzyskać za pośrednictwem

Biura Rady Miasta:
Urząd Miasta, pokój nr 203
ul. Bytomska 84,
41 940 Piekary Śląskie
tel: 32 39 39 384, 32 77 61 467
email: rada@piekary.pl

Komisje Rady Miasta
Składy osobowe komisji i ich zakres działania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.