Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoWładze miasta

Władze miasta

sud 2022

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

SŁAWA UMIŃSKA-KAJDAN

email: prezydent@piekary.pl

tel: 32 287 10 59

Prezydent Miasta Piekary Śląskie nadzoruje:

 • Kancelarię Prezydenta Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
 • Audytora Wewnętrznego
 • Inspektora Ochrony Danych
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
 • Stanowisko ds. BHP
 • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Miejską Bibliotekę Publiczną
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Biuro Rady Miasta
 • Biuro Prawne
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Żłobek Miejski
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Przyjęcia stron w Urzędzie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84. By uniknąć oczekiwania na spotkanie, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu pod numerem telefonu 32 39 39 358 lub 32 77 61 444.


turzanski-2

I Zastępca Prezydenta Miasta

KRZYSZTOF TURZAŃSKI

email: sekretariat@piekary.pl

tel: 32 393 93 58

ślusarczyk

II Zastępca Prezydenta Miasta

KRZYSZTOF ŚLUSARCZYK

email: sekretariat@piekary.pl

tel: 32 393 93 58

dzieciol

Skarbnik Miasta

IRENEUSZ DZIĘCIOŁ

email: sekretariat@piekary.pl

tel: 32 393 94 17

luczak

Sekretarz Miasta

RENATA ŁUCZAK

email: sekretariat@piekary.pl

tel: 32 393 93 58

NADZÓR NAD WYDZIAŁAMI WZGLĘDEM PEŁNIONEJ FUNKCJI

I Zastępca Prezydenta Miasta

Wydział Gospodarki Przestrzennej

 • Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
 • Referat Obrotu Nieruchomościami
 • Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
 • Miejski Konserwator Zabytków

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 • Referat Inwestycji i Remontów
 • Referat Dróg Publicznych
 • Referat Gospodarki Komunalnej
 • Zespół Koordynacji Administracyjne

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Biuro Informatyki

Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Biuro Funduszy Europejskich

Miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Park Przemysłowo – Technologiczny EKOPARK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
 • ENMAG EG Sp. z o.o.
 • Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o.o.

II Zastępca Prezydenta Miasta

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

 • Referat Ochrony Środowiska
 • Referat Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
 • Geolog Powiatowy

Wydział Organizacyjny

 • Referat Organizacyjny
 • Referat Gospodarczy
 • Kancelaria Ogólna
 • Archiwum Zakładowe

Wydział Edukacji

Wydział Strategii i Rozwoju

 • Zespół Obsługi Inwestora
 • Zespół Planowania Strategicznego, Analiz Gospodarczych i Rewitalizacji Miasta
 • Referat Działalności Gospodarczej

Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

 • Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki:

 • Młodzieżowe Domy Kultury
 • Przedszkola
 • Szkoły Miejskie
 • Zespoły Szkolno-Przedszkolne
 • Miejski Dom Kultury
 • Dzielnicowy Dom Kultury
 • Ośrodek Kultury “Andaluzja”
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Miejskie Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o.
 • Miejski Klub Sportowy Olimpia Piekary Śląskie Sp. z o.o.

Sekretarz Miasta

Wydział Komunikacji

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Biuro Kontroli

Biuro Zamówień Publicznych

Skarbnik Miasta

Wydział Finansowo – Budżetowy

 • Referat Finansowy
 • Referat Budżetu i Planowania

Wydział Finansowo – Podatkowy

 • Referat Podatkowy
 • Referat Windykacji

Zarządzenia Prezydenta Miasta:

LINK