Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoWładze miasta

Władze miasta

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

SŁAWA UMIŃSKA-DURAJ

email: prezydent@piekary.pl

tel: 32 287 10 59

Prezydent Miasta Piekary Śląskie nadzoruje:

 • Kancelarię Prezydenta Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Kadr i Płac
 • Biuro Prawne
 • Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Stanowisko ds. BHP
 • Dom Dziecka
 • Miejską Bibliotekę Publiczną
 • DPS
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Straż Miejską
 • Biuro Rady Miasta
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
 • Doradcę Prezydenta Miasta
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Żłobek Miejski
 • MOPR
 • Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Przyjęcia stron w Urzędzie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84. By uniknąć oczekiwania na spotkanie, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu pod numerem telefonu 32 39 39 358 lub 32 77 61 444.


Zastępca Prezydenta Miasta

KRZYSZTOF TURZAŃSKI

email: sekretariat@piekary.pl

tel: 32 393 93 58

Sekretarz Miasta

RENATA ŁUCZAK

email: sekretariat@piekary.pl

tel: 32 393 93 58

Skarbnik Miasta

IRENEUSZ DZIĘCIOŁ

email: sekretariat@piekary.pl

tel: 32 393 94 17

 

NADZÓR NAD WYDZIAŁAMI WZGLĘDEM PEŁNIONEJ FUNKCJI

Zastępca Prezydenta Miasta

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Wydział Gospodarki Przestrzennej

 • Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
 • Referat  Obrotu Nieruchomościami
 • Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
 • Miejski Konserwator Zabytków

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 • Referat Inwestycji i Remontów
 • Referat Dróg Publicznych
 • Referat Gospodarki Komunalnej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa- Referat Odpadów
 • Geolog Powiatowy

Wydział Polityki Gospodarczej

 • Zespół  Obsługi Inwestora- Zespół Funduszy Europejskich
 • Referat Działalności Gospodarczej
 • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
 • Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
 • Biuro Informatyki

Sekretarz Miasta

Wydział Komunikacji
Wydział Organizacyjny

 • Referat Organizacyjny
 • Referat Gospodarczy
 • Kancelaria Ogólna
 • Archiwum Zakładowe
 • Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • Biuro Kontroli
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Skarbnik Miasta

 • Wydział Finansowo – Budżetowy
 • Referat Finansowy
 • Referat Budżetu i Planowania
 • Wydział Finansowo – Podatkowy
 • Referat Podatkowy
 • Referat Windykacji

Zarządzenia Prezydenta Miasta:

LINK