Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoWydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Piekary Śląskie:

Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek 7.30- 15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30- 15.30
Piątek 7.30-14.00

Kasa Urzędu oraz Wydział Komunikacji kończą przyjmowanie interesantów 30 minut przed zakończeniem pracy Urzędu.

***
Punkt Informowania Mieszkańców
tel: 32 39 39 364

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik: Karina Wajda
tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403
e-mail: kwajda@piekary.pl
pokój nr 7

Dowody osobiste
tel. 32 39 39 305, 32 39 39 328
pokój nr 6

Meldunki
tel. 32 77 61 470
pokój nr 1
tel. 32 39 39 317, 32 39 39 324,
pokój nr 2

Wydział Strategii i Rozwoju

Naczelnik: Karolina Ostrowska
tel. 32 77 61 489, 32 39 39 355
e-mail: kostrowska@piekary.pl
pokój nr 8

Zespół Obsługi Inwestora
tel: 32 39 39 355
e-mail: kostrowska@piekary.pl
pokój nr 8

Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 39 39 348, 32 77 61 480
e-mail: rdg@piekary.pl
pokój nr 3

Wydział Organizacyjny
Archiwum Zakładowe
tel: 32 39 39 306

Biuro Informatyki
Kierownik: Marcin Franke
tel. 32 39 39 413
tel. 32 77 61 479
tel. 32 77 61 495
e-mail: zi@piekary.pl
pokój nr 10

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik: Joanna Bańkowska
tel: 32 39 39 363,
pokój nr 207
Sekretariat (fax): 32 39 39 352
e-mail: gp@piekary.pl
pokój nr 209

Referat Obrotu Nieruchomościami
Kierownik: Sandra Baner
tel: 32 77 61 478
tel. 32 39 39 343, 32 39 39 346, 32 77 61 457
e-mail: gn@piekary.pl, gno@piekary.pl
pokój nr 206

Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
Kierownik: Marcin Kołodziej
tel: 32 39 39 416
tel. 32 77 61 443, 32 77 61 461, 32 77 61 462
pokój nr 206

Referat Planowania Przestrzennego

Referat Architektury

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Naczelnik: Stanisław Jarząbek
tel. 32 39 39 392
e-mail: sjarzabek@piekary.pl
pokój nr 101

Referat Ochrony Środowiska
Kierownik: Janina Żurek
tel: 32 39 39 376, 32 77 61 454
e-mail: jzurek@piekary.pl
pokój nr 103

Referat Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Kierownik: Wojciech Błaszczyk
tel: 32 39 39 375
e-mail: wblaszczyk@piekary.pl
pokój nr 111

Geolog Powiatowy
Grzegorz Strozik
tel: 32 39 39 396
e-mail: gstrozik@piekary.pl
pokój nr 102

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Kierownik: Piotr Żurek
tel: 32 39 39 399, 32 39 39 398
e-mail: lokalowy@piekary.pl
pokój nr 109

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Geodeta Powiatowy: Marzena Danecka
tel: 32 39 39 406, 32 39 39 345, 32 39 39 354, 32 77 61 455,
32 39 39 405, 32 77 61 462, 32 77 61 456
e-mail: mdanecka@piekary.pl
pokój nr 202

Miejski Konserwator Zabytków 
Ewa Nazarewicz
tel. 32 77 61 446
e-mail: mkz@piekary.pl
pokój nr 213

Biuro Kontroli
Kierownik: Ewa Wacławczyk-Kojda
tel: 32 39 39 371
pokój nr 212