Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoWydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 92

Punkt Informowania Mieszkańców
tel: 32 39 39 364

Darmowy Punkt Pomocy Prawnej
tel: 32 39 39 308
pokój nr 1

Wydział Polityki Gospodarczej

Naczelnik: Karolina Ostrowska
tel. 32 77 61 489
e-mail: kostrowska@piekary.pl
pokój nr 8

Zespół Funduszy Europejskich
tel. 32 39 39 408
tel. 32 39 39 355
e-mail: fundusze@piekary.pl
pokój nr 2

Biuro Obsługi Inwestora
tel: 32 39 39 355
e-mail: acuda@piekary.pl, biznes@piekary.pl

Referat Działalności Gospodarczej
tel. 32 39 39 348, 32 77 61 480
e-mail: rdg@piekary.pl
pokój nr 3

Miejski Rzecznik Konsumentów
Dorota Prus
tel: 32 39 39 370
e-mail: mrk@piekary.pl
pokój nr 2

Wydział Organizacyjny
Archiwum Zakładowe
tel: 32 39 39 306

Biuro Informatyki
Kierownik: Marcin Franke
tel.: (32) 39 39 413
tel.: (32) 77 61 479
tel.: (32) 77 61 495
e-mail: zi@piekary.pl
pokój nr 10

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik: Joanna Bańkowska
tel: 32 39 39 363,
pokój nr 207
Sekretariat (fax): 32 39 39 352
e-mail: gp@piekary.pl
pokój nr 209

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Kierownik: Małgorzata Cierpioł
tel: 32 39 39 360, 32 39 39 336, 32 39 39 340
e-mail: au@piekary.pl
pokój nr 214

Referat Obrotu Nieruchomościami
Kierownik: Sandra Baner
tel: 32 77 61 478
tel. 32 39 39 343, 32 39 39 346, 32 77 61 457
e-mail: gn@piekary.pl, gno@piekary.pl
pokój nr 206

Referat Postępowań Administracyjnych i Regulacji Prawnych
Kierownik: Marcin Kołodziej
tel: 32 39 39 416
tel. 32 77 61 443, 32 77 61 461, 32 77 61 462
pokój nr 206

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Naczelnik: Stanisław Jarząbek
tel. 32 39 39 392
e-mail: sjarzabek@piekary.pl
pokój nr 101

Referat Ochrony Środowiska
tel: 32 39 39 396, 32 39 39 376, 32 39 39 391, 32 77 61 453, 32 77 61 454
pokój nr 102

Referat Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Kierownik: Wojciech Błaszczyk
tel: 32 39 39 375
e-mail: wblaszczyk@piekary.pl
pokój nr 111

Geolog Powiatowy
Grzegorz Strozik
tel: 32 39 39 396
e-mail: gstrozik@piekary.pl
pokój nr 102

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Kierownik: Piotr Żurek
tel: 32 39 39 399, 32 39 39 398
e-mail: lokalowy@piekary.pl
pokój nr 109

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel: 32 39 39 305, 32 39 39 328
pokój nr 6 i 7

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Geodeta Powiatowy: Marzena Danecka
tel: 32 39 39 406, 32 39 39 345, 32 39 39 354, 32 77 61 455,
32 39 39 405, 32 77 61 462, 32 77 61 456
e-mail: mdanecka@piekary.pl
pokój nr 202

Miejski Konserwator Zabytków 
Ewa Nazarewicz
tel. 32 77 61 446
e-mail: mkz@piekary.pl
pokój nr 213