Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoMiejski Rzecznik Konsumentów ostrzega

Miejski Rzecznik Konsumentów ostrzega

Dodano: 11.07.2019 Autor: Martyna Grieger

W ostatnim czasie na terenie Piekar Śląskich Rzecznik Konsumentów zanotowała znaczną ilość skarg dotyczących przedsiębiorcy oferującego sprzedaż i montaż „piecyków gazowych” dla odbiorców indywidualnych.

Przypominamy, że przed zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorca powinien okazać konsumentowi dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dokument, który potwierdzi, że prowadzi on działalność gospodarczą. Jeżeli osoba, która zawiera umowę nie jest przedsiębiorcą tylko jego przedstawicielem, powinna ona ponadto okazać dokument potwierdzający jej umocowanie. Te same przepisy dotyczą przypadków, gdy umowy zawierane są w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela w miejscu pracy konsumenta, jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu.

Konsumenci, którzy pod wpływem błędu zawarli umowę poza lokalem przedsiębiorstwa mogą od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej podpisania, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Wynika to z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Pamiętać należy, aby pismo przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie o odstąpieniu należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jedno zachować dla siebie, a drugie wysłać do przedsiębiorcy.

Z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów kontaktować się można telefonicznie (32 39 39 353, 32 39 39 370) i osobiście (Urząd Miasta, ul. Bytomska 92, pokój nr 8), a także mailowo (mrk@piekary.pl).

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter