Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoMłodzieżowy Dom Kultury w nowej odsłonie

Młodzieżowy Dom Kultury w nowej odsłonie

Dodano: 12.02.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

Zakończyła się kompleksowa przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej. Mieszkańcy mogą już zobaczyć, jak prezentuje się nowa elewacja, różnica w stosunku do pierwotnej wersji jest ogromna. Koszt remontu to 6.596.704,02 zł, z czego uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 5 mln. zł. Teraz ekipa MDKu powoli zacznie przenoszenie się w nowe mury. W tym roku za kwotę około 2.000.000 zł zagospodarujemy także przestrzeń wokół.

Staraliśmy się zachować oryginalne elementy, aby w ten sposób połączyć nowoczesność z zabytkowym charakterem gmachu. Przebudowa prowadzona była w formule zaprojektuj i wybuduj. W jej ramach najpierw odbyło się opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Przeprowadzone roboty budowlane obejmowały termomodernizację, modernizację, roboty remontowe, przebudowę, adaptację, wymianę i budowę instalacji oraz dostosowanie do warunków przeciwpożarowych całego gmachu. Zakres robót obejmował także instalację elektryczną i sanitarną. Zaplanowano również całościową przebudowę wnętrza i dostosowanie pomieszczeń wraz z ich układem do współczesnych potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury. Teraz będzie możliwe prowadzenie zająć o charakterze artystycznym, sportowym oraz językowym dla dzieci i młodzieży.

Pozyskanie środków, a następnie remont nie byłoby możliwe bez wsparcia senator Doroty Tobiszowskiej. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W drugim etapie inwestycji zagospodarowany zostanie teren wokół placówki, powstanie otwarta przestrzeń parkowo-rekreacyjna, wraz z elementami małej architektury. Uzgodniono już z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków sposób zagospodarowania terenu, pozyskaliśmy też pieniądze na dalsze prace.

Zdjęcia: UM Piekary i Piekary z Luftu.

Udostępnij artykuł