Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoNabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dodano: 28.01.2019 Autor: Sylwia Łysakowska

Na podstawie §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r., poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przyjmowane będą od 4 do 5 marca, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złożenie wniosku mozliwe jest:

  • w formie papierowej (podpisane przez osobę/y upoważnioną/e) należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Piekary Śląskie – stanowisko nr 10.
  • w formie elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego, lub podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) należy wysłać za pomocą systemu ePUAP (www.epuap.pl) na adres skrzynki podawczej “/puppiekary/SkrytkaESP” (z katalogu spraw wybieramy pozycję “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” adresując wniosek wraz z załącznikami na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich).

Wnioski złożone w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Zasady i możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków funduszu pracy – krajowego funduszu szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy: piekaryslaskie.praca.gov.pl/aktualnosci. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia wraz z załącznikami umieszczony jest w zakładce dokumenty do pobrania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy także do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym pozyskiwania środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji: TUTAJ.

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter