Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoNowy formularz dla firm rozliczających dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej

Nowy formularz dla firm rozliczających dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej

Dodano: 23.07.2020 Autor: Andrzej Zazgórnik

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje Przedsiębiorców korzystających ze środków pochodzących z Tarczy Antykryzysowej na potrzeby wynagrodzeń pracowników o nowym wzorze formularza rozliczeniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich informuje, że Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnił nowy FORMULARZ ROLICZENIOWY do Umów zawartych w ramach:

Art. 15zzb: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Art. 15zze: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

Art. 15zze2: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19  

Z otrzymanych środków należy rozliczyć się w terminie 30 dni po upływie okresu obowiązywania umowy (30 dni po upływie otrzymania ostatniej transzy dofinasowania za okres objęty umową).

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter