Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoOgłoszenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Dodano: 10.01.2020 Autor: Monika Pacukiewicz

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Na podstawie art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 z późn. zm.)

informuję

o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (zwany dalej BIP), wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  dla budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi zlokalizowanymi w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w Piekarach Śląskich obejmujących działkę nr 2433/171.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww. ustawy uwagi do wniosku można wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020r.

Uwagi można składać:

  • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
    o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).

Uwaga powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Administratorem danych osobowych, które zostaną nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie BIP.
http://www.bip.piekary.pl/?c=1053

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter